Certifikacijski protokoli
oznakaverstandardnaslovvelja od
cp.73/181SIST EN 14843:2007 Montažni betonski izdelki - Stopnice05.10.2020
cp.60/170SIST EN 15258:2009 Montažni betonski izdelki, Elementi za oporne zidove30.10.2017
cp.59/171SIST EN 14844:2006+A2:2012 Montažni betonski izdelki - Škatlasti nosilci30.10.2017
cp.58/171SIST EN 13747:2005+A2:2010 Montažni betonski izdelki - Etažne plošče za etažne sisteme30.10.2017
cp.54/151SIST EN 12271 Površinske prevleke02.10.2017
cp.53/141SIST EN 13108-2 Bitumenski beton za zelo tanke plasti02.10.2017
cp.52/141SIST EN 15037-1:2008 Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 1. del: Nosilci30.10.2017
cp.50/141SIST EN 1168:2005 + A3:2012 Montažni betonski izdelki - Votle plošče30.10.2017
cp.49/133SIST EN 124-4 Pokrovi za odtoke in jaške iz armiranega betona30.10.2017
cp.48/132SIST EN 14991:2007 Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje30.10.2017
cp.46/132SIST EN 12843:2004 Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi30.10.2017
cp.43/122SIST EN 12899-1 Stalni prometni znaki30.10.2017
cp.42/124SIST EN 1504-2 Sistemi za zaščito površine betona01.12.2017
cp.41/122TSC 06.300/06.410 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti02.09.2015
cp.40/113SIST EN 14695 Ojačani bitumenski trakovi za tesnenje betonskih premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih površin02.10.2017
cp.38/102SIST EN 13063-3:2008 Dimniki - Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami - 3. del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali30.10.2017
cp.37/102SIST EN 1339 Betonske plošče za tlakovanje30.10.2017
cp.36/102SIST EN 1340 Betonski robniki30.10.2017
cp.33/103SIST EN 13924 Trši cestogradbeni bitumni02.10.2017
cp.32/103SIST EN 12591 Cestogradbeni bitumni02.10.2017
cp.31/102SIST EN 1338 Betonski tlakovci30.10.2017
cp.28/093SIST EN 14992:2007 Montažni betonski izdelki - Stenski elementi30.10.2017
cp.27/093SIST EN 13693:2004+A1:2009 Montažni betonski izdelki - Specialni strešni elementi30.10.2017
cp.26/092SIST EN 13225:2013 Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi30.10.2017
cp.25/092SIST EN 13224:2012 Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče30.10.2017
cp.24/086SIST EN 13808 Bitumen in bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije02.10.2017
cp.23/085SIST EN 14023 Bitumen in bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri02.10.2017
cp.22/082SIST EN 13063-1 Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami30.10.2017
cp.21/074SIST EN 13108-7 Drenažni asfalt02.10.2017
cp.20/074SIST EN 13108-6 Liti asfalt02.10.2017
cp.19/074SIST EN 13108-5 Drobir z bitumenskim mastiksom02.10.2017
cp.18/074SIST EN 13108-1 Bitumenski beton02.10.2017
cp.17/067SIST EN 771-3 Betonski zidaki30.10.2017
cp.15/067SIST EN 12446 Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnika30.10.2017
cp.14/066SIST EN 13969 Bitumenski trakovi za temelje02.10.2017
cp.13/067SIST EN 13967 Polimerni, elastomerni trakovi za temelje02.10.2017
cp.12/067SIST EN 13707 Bitumenski trakovi za tesnenje streh02.10.2017
cp.11/065SIST EN 13055-2 Lahki agregati za asfalte ter nevezane in vezane plasti02.10.2017
cp.8/047SIST EN 206 in SIST 1026 Beton30.10.2017
cp.7/046SIST EN 13450 Agregati za grede železniških prog02.10.2017
cp.6/047SIST EN 13383-1 Kamen za obloge02.10.2017
cp.5/046SIST EN 13242 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale02.10.2017
cp.4/047SIST EN 13139 Agregati za malte02.10.2017
cp.3/047SIST EN 13055-1 Lahki agregati za beton, malta02.10.2017
cp.2/046SIST EN 13043 Agregati za asfalt02.10.2017
cp.1/046SIST EN 12620 Agregati za beton02.10.2017