01/586 26 00

LMPM se s svojo dejavnostjo prepleta z vsemi drugimi oddelki inštituta, saj poleg internega umerjanja in preverjanja laboratorijske opreme izvaja mehanske preiskave, vezane na meritve, ki se predvsem izvajajo na univerzalnem preiskuševalnem stroju Zwick.

Mehanske preiskave

Univerzalni preiskuševalni stroj Zwick omogoča natančne meritve pomikov, sil, hitrosti, itd.. Preiskave se lahko izvajajo kot samostojne ali pa kot zaključna meritev na preskušancih, ki jih pripravijo ostali laboratoriji.

Osnovne dejavnosti laboratorija so:

 • izvajanje laboratorijskih preiskav
 • izvajanje posebnih in zahtevnih preiskav, predpisanih v standardih ali po individualno zahtevanih postopkih
 • uvajanje novih preiskav lastnosti materialov
 • numerično modeliranje lastnosti materialov
 • drugo po potrebi

Metrologija

Umirjanje in preverjanje laboratorijske opreme je pomemben del delovanja vsakega analiznega laboratorija, saj ustrezno delovanje apartur omogoča pravilno izvajanje laboratorijskih preiskav. Poleg internega umerjanja in preverjanja laboratorij izvaja tudi umerjanje laboratorijske opreme za zunanje naročnike.

LMPM skrbi za vodenje baze podatkov v zvezi s planiranjem in realizacijo umerjanj in preverjanj laboratorijske opreme. Evidenca o vseh izvedenih internih in eksternih umerjanj in preverjanj se vodi v bazi.

Fizikalne veličine, ki jih laboratorij za metrologojo umerja in preverja, so:

 • čas
 • dimenzije
 • masa
 • sila
 • pomik
 • temperatura
 • relativna zračna vlaga
 • tlak, podtlak, nadtlak