Trenutno stanje obsega akreditacije po SIST EN ISO/IEC 17025
 Standard
ASTM D 2950-09 Standard Test Method for Density of Bituminous Concrete in Place by Nuclear Methods
DIN 18127:2012 Baugrund, Untersuchung von Bodenproben - Proctorversuch
DIN 52013:2007 Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel - Bestimmung der Duktilität
ISO 2479:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of matter insoluble in water or in acid and preparation of principal solutions for other determinations
ISO 2480:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of sulphate content - Barium sulphate gravimetric method
ISO 2481:1973 Sodium chloride for industrial use - Determination of halogens, expressed as chlorine - Mercurimetric method
ISO 2483:1973 Sodium chloride for industrial use - Determination of the loss of mass at 110°C
ÖNORM B 2503:2009 Kanalanlagen ― Ergänzende Bestimmungen für die Planung, Ausführung und Prüfung
SIST 1026:2016 Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206
SIST EN 1091:2000 Vakuumski kanalizacijski sistemi zunaj stavb
SIST EN 1097-1:2011 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del: Določevanje odpornosti proti obrabi (mikro Deval)
SIST EN 1097-2:2010 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 2. del: Metode določevanja odpornosti proti drobljenju
SIST EN 1097-4:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje votlin v suho zbiti kameni moki
SIST EN 1097-5:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje vode s sušenjem v prezračevanem sušilniku
SIST EN 1097-6:2013 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Določevanje prostorninske mase zrn in vpijanja vode
SIST EN 1097-7:2008 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 7. del: Določevanje prostorninske mase zrn kamene moke - Postopek s piknometrom
SIST EN 12350-1:2009 Preskušanje svežega betona - 1. del: Vzorčenje
SIST EN 12350-2:2009 Preskušanje svežega betona - 2. del: Preskus s posedom stožca
SIST EN 12350-4:2009 Preskušanje svežega betona - 4. del: Stopnja zgoščenosti
SIST EN 12350-5:2009 Preskušanje svežega betona - 5. del: Preskus z razlezom
SIST EN 12350-6:2009 Preskušanje svežega betona - 6.del: Gostota
SIST EN 12350-7:2009 Preskušanje svežega betona - 7.del: Vsebnost zraka - Metode s pritiskom
SIST EN 12390-2:2009 Preskušanje strjenega betona - 2. del: Izdelava in nega vzorcev za preskus trdnosti
SIST EN 12390-3:2009 Preskušanje strjenega betona - 3. del: Tlačna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-3:2009/AC:2011 Preskušanje strjenega betona - 3. del: Tlačna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-5:2009 Preskušanje strjenega betona - 5. del: Upogibna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-6:2010 Preskušanje strjenega betona - 6. del: Natezna razcepna trdnost preskušancev
SIST EN 12390-7:2009 Preskušanje strjenega betona - 7. del: Gostota strjenega betona
SIST EN 12390-8:2009 Preskušanje strjenega betona - 8. del: Globina vpijanja vode pod pritiskom
SIST EN 12504-1:2009 Preskušanje betona v konstrukcijah - 1. del: Izvrtani preskušanci - Jemanje, pregled in tlačni preskus
SIST EN 12593:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje pretrgališča po Fraassu
SIST EN 12697-12:2009 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 12.del: Ugotavljanje občutljivosti bitumenskih preskušancev na vodo
SIST EN 12697-13:2018 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 13. del: Merjenje temperature
SIST EN 12697-17:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 17. del: Obraba delcev poroznih asfaltnih preskušancev
SIST EN 12697-18:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 18. del: Odtekanje veziva
SIST EN 12697-1:2012 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 1. del: Topni delež veziva
SIST EN 12697-22:2004+A1:2007 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 22. del: Preskus nastajanja kolesnic
SIST EN 12697-23:2004 Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 23: Determination of the indirect tensile strenght of bituminous specimens
SIST EN 12697-27:2017 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 27. del: Vzorčenje
SIST EN 12697-29:2004 Bitumenske zmesi – Preskusna metoda za vroče asfaltne zmesi – 29. del: Ugotavljanje mer bitumenskega preskušanca
SIST EN 12697-2:2015 Bitumenske zmesi - Preskusne metode - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti
SIST EN 12697-34:2012 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 34. del: Preskus po Marshallu
SIST EN 12697-36:2004 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 36. del: Ugotavljanje debeline bitumenskega vozišča
SIST EN 12697-3:2013 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 3. del: Ugotavljanje deleža veziva: rotacijski uparjalnik
SIST EN 12697-5:2010 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 5. del: Ugotavljanje največje gostote
SIST EN 12697-5:2010/AC:2012 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 5. del: Ugotavljanje največje gostote
SIST EN 12697-6:2012 Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi - 6. del: Ugotavljanje prostorninske gostote bitumenskih preskušancev
SIST EN 12697-8:2004 Bitumenske zmesi – Preskusne metode za vroče asfaltne zmesi – 8. del: Ugotavljanje značilnosti votlin v bitumenskih preskušancih
SIST EN 13036-4:2004 Značilnosti cestnih in vzletnih površin – Preskusne metode – 4. del: Metoda merjenja odpornosti površine proti drsenju/zdrsu – Preskus z nihalom
SIST EN 13286-2:2010 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju
SIST EN 13286-2:2010/AC:2013 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za določanje laboratorijske referenčne gostote in deleža vlage - Preskus po Proctorju
SIST EN 13286-47:2012 Nevezane in hidravlično vezane zmesi - 47. del: Preskusna metoda za ugotavljanje kalifornijskega indeksa nosilnosti (CBR), neposrednega indeksa nosilnosti (IBI) in linearnega nabrekanja
SIST EN 1338:2003 Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1338:2003/AC:2006 Betonski tlakovci - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13398:2018 Bitumen in bitumenska veziva - Določevanje elastičnega povratka modificiranih bitumnov
SIST EN 1367-2:2010 Preskusi lastnosti agregatov zaradi termičnih in vremenskih vplivov - 2. del: Preskus z magnezijevim sulfatom
SIST EN 1426:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje penetracije z iglo
SIST EN 1427:2015 Bitumen in bitumenska veziva - Določanje zmehčišča - Metoda prstana in kroglice
SIST EN 1433:2003 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
SIST EN 1433:2003/A1:2005 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1433:2003/AC:2005 Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce - Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1436:2018 Materiali za označevanje vozišča - Lastnosti označb in preskusne metode
SIST EN 1542:2000 Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij - Preskusne metode - Merjenje odtržne trdnosti
SIST EN 1610:2015 Gradnja in preskušanje cevovodov za odvod odpadne vode in kanalizacijo
SIST EN 1744-1:2010+A1:2013 Preskusi kemičnih lastnosti agregatov - 1. del: Kemijska analiza
SIST EN 1928:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje vodotesnosti
SIST EN 1931:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare
SIST EN 1931:2001/AC:2001 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh - Določevanje lastnosti pri prehodu vodne pare
SIST EN 445:2008 Injekcijska masa za prednapete kable - Preskusne metode
SIST EN 805:2000 Oskrba z vodo - Zahteve za zunanje vodovode in dele
SIST EN 846-9:2016 Metode preskušanja dodatnih komponent zidovja - 9. del: Ugotavljanje upogibne in strižne nosilnosti preklad
SIST EN 932-1:1999 Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 1. del: Metode vzorčenja
SIST EN 932-3:1999 Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa
SIST EN 932-3:1999/A1:2004 Preskusi splošnih lastnosti agregatov - 3. del: Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega opisa
SIST EN 933-10:2009 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 10. del: Ugotavljanje finih delcev - Zrnavost kamene moke (sejanje z zračnim curkom)
SIST EN 933-1:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 1. del: Ugotavljanje zrnavosti - Metoda sejanja
SIST EN 933-3:2012 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 3. del: Določevanje oblike zrn - Modul ploščatosti
SIST EN 933-4:2008 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 4. del: Določevanje oblike zrn - Modul oblike
SIST EN 933-5:1999 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata
SIST EN 933-5:1999/A1:2005 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 5. del: Določevanje odstotka lomljenih površin zrn grobega agregata
SIST EN 933-8:2000 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska
SIST EN 933-8:2012+A1:2015 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska
SIST EN 933-9:2009+A1:2013 Preskusi geometričnih lastnosti agregatov - 9. del: Ugotavljanje finih delcev - Preskus z metilen modrim
SIST EN ISO 17892-1:2015 Geotehnično preiskovanje in preskušanje - Laboratorijsko preskušanje zemljin - 1. del: Ugotavljanje vlažnosti
SIST EN ISO 6892-1:2017 Kovinski materiali - Natezni preskus - 1. del: Metoda preskušanja pri sobni temperaturi
SIST EN ISO 7438:2016 Kovinski materiali - Upogibni preskus
SIST-TS CEN ISO/TS 12390-9:2017 Preskušanje strjenega betona - 9. del: Odpornost proti zmrzovanju/tajanju s soljo za tajanje - Luščenje
TSC 06.620:2002 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnost
TSC 06.711:2001 Meritev gostote in vlage - Postopek z izotopskim merilnikom
TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialov
TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialov