01/586 26 00

Osnovne informacije

Osnovna dejavnost so laboratorijske preiskave materialov:

  • bitumna in bitumenskih izdelkov
  • hidroizolacijskih sistemov
  • talnih označb in prometnih znakov
  • geosintetikov
  • soli za posipanje cest

in v nadaljevanju spremljanje izvedbe del na terenu (oprijemna trdnost hidroizolacijskih sistemov, lastnosti talnih označb in prometnih znakov,...)

V sklopu notranje in zunanje kontrole kakovosti smo prisotni pri različnih projektih v Republiki Sloveniji in tudi tujini.

Oddelek IGM v sklopu ostalih oddelkov Igmat d.d. sodeluje pri razvojno raziskovalnih projektih, izobraževanjih, aktivno sodeluje na konferencah in kolokvijih. Smo člani Združenja asfalterjev Slovenije ZAS in Komisije za hidroizolacije ZAS.