01/586 26 00

Spletna aplikacija

Na Igmatu smo leta 2012 razvili spletno aplikacijo, za vrednotenje rezultatov betonskih vzorcev na betonarni. Po zaključenem testnem obdobju, jo sedaj ponujamo tudi zunanjim uporabnikom. Spletna aplikacija omogoča naslednje:

 • vodenje delovodnika betonskih vzorcev (pridobivanje zaporednih številk betonskih vzorcev, z vsemi podatki, ki jih je ob tem potrebno vnesti: datum, betonarna, receptura...)
 • vnos rezultatov preiskav svežega betona
 • vnos rezultatov preiskav strjenega betona (če vzorce stiskate na Igmatu, se rezultati v vašo aplikacijo prenašajo avtomatsko)
 • izdelava in evidenca izdelanih poročil o skladnosti betona:
  • vrednotenje začetne proizvodnje (vrednotenje tlačne trdnosti, V/C, pore, konsistence)
  • vrednotenje stalne proizvodnje (vrednotenje tlačne trdnosti, V/C, pore, konsistence)
  • izračun nove ocenjene vrednosti sigma
  • poročilo o istovetnosti

Aplikacija je zasnovana kot spletna aplikacija, kar prinaša vrsto prednosti:

 • dostop do podatkov se izvaja prek spletnega brskalnika, kar pomeni, da lahko do podatkov dostopate iz različnih lokacij (npr. laborant vnaša podatke, tehnik izdeluje poročila)
 • podatki se dnevno arhivirajo (ni bojazni, da če se pokvari računalnik, izgubim vse podatke)
 • enostavne nadgradnje/popravki aplikacije z naše strani (ni potreben obisk pri stranki)
 • za uporabo aplikacije potrebujete zgolj spletni brskalnik in dostop do interneta (nobenih namestitev pri stranki)

Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom ter poteka po varni povezavi, kar onemogoča vpogled vaših podatkov tretjim osebam.

Če vas aplikacija zanima, se lahko dogovorimo za demonstracijo in/ali dvomesečni brezplačni preizkus.

Storitve, dela in naloge

IT oddelek koordinira in vodi IT projekte na Inštitutu. Razvijamo spletne aplikacije, svetujemo s področja IT-ja, iščemo funkcionalne rešitve, predvsem pa skrbimo za neprekinjeno razpoložljivost naših sistemov (24/7/365).

 • razvoj spletnih aplikacij z uporabo podatkovnih baz:
  • obdelave numeričnih podatkov
  • sledenje vzorcev/preiskav
  • izdelava poročil
  • dokumentni sistemi
  • spremljanje aktivnosti in sporočanje
 • uvajanje digitalnega merjenja in beleženja fizikalnih meritev
 • podpora v IT segmentu vsem zaposlenim
 • skrb za brezhibno delovanje strežnikov in delovnih postaj
 • organizacija, varnost in arhiviranje podatkov
 • povezljivost med dislociranimi enotami
 • skrb za varnostno politiko na področju IT komunikacij
 • spremljanje novosti na IT področju in uvedba le teh
 • vzdrževanje in nakup IT opreme (programske in strojne)
 • promoviranje uporabe in razvoja odprtokodnih aplikacij