Slovenska tehnična soglasja

Slovensko tehnično soglasje se podeli na zahtevo proizvajalca, ki želi v RS dati na trg gradbene proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz  člena 2(10) Uredbe 305/2011/EU in temelji na preiskavah, preskusih ali oceni s sklicevanjem na ustrezne osnovne zahteve za gradbene objekte, navedene v prilogi I Uredbe 305/2011/EU.

Igmat je imenovan s strani MGRT kot organ za slovenska tehnična soglasja na podlagi 9. člena Zakona o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/13) za podeljevanje, spreminjanje, podaljševanje, razveljavitev slovenskih tehničnih soglasij za gradbene proizvode, za katere ne obstajajo harmonizirane tehnične specifikacije iz  člena 2(10) Uredbe 305/2011/EU, za gradbene proizvode, ki jih opredeljujejo naslednji sklepi Evropske komisije:

 • področje proizvodov za kanalizacijske sisteme, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 97/464/ES,
 • področje proizvodov, ki niso v stiku s pitno vodo, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 99/472/ES,
 • področje zidarskih in sorodnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 97/740/ES,
 • področje montažnih navadnih/lahkih/avtoklavih proizvodov iz celičastega betona, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 99/94/ES,
 • področje konstrukcijskih kovinskih elementov in pomožnimi proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 98/214/ES,
 • področje strešnih kritin, svetlobnikov in pomožnih proizvodov, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 98/436/ES,
 • področje proizvodov za toplotne izolacije, ki je urejeno s Sklepom Evropske komisije št. 1999/91/ES,
 • področje proizvodov za beton, malto in injekcijsko maso, ki je urejeno z Sklepom Evropske komisije št. 99/469/ES,
 • področje polimernih materialov, uporabljivih kot nadomestilo klasične armature v betonskih konstrukcijah v primerih rekonstrukcij oz. rehabilitacij inženirskih objektov, kjer se smiselno uporablja Sklep Evropske komisije št. 97/597/ES.
 • Izdana Slovenska tehnična soglasja

  številkaizdanonaročnik / proizvod
  STS-19-202224.09.2019NIVO EKO d.o.o. Montažni betonski element – Kanaleta
  STS-19-202115.05.2019SISTEKO d.o.o. Jašek iz polimernih materialov – SISTEKO/T
  STS-18-202002.02.2021KOLEKTOR CPG d.o.o. Montažni betonski izdelki - Armiranobetonski drogovniki in klešče
  STS-18-201917.05.2018Simprolit d.o.o. Simprolit izolativne plošče – tip SOP
  STS-17-201812.12.2017Mapei SpA Armaturne palice iz karbonskih vlaken (CFRP)
  STS-14-201315.05.2019VITAL 360 d.o.o. Jašek iz polimernih materialov - GRP
  STS-09-200117.07.2019Cementni izdelki GOREC d.o.o. Betonske cevi namenjene za odvodnjavanje ali dreniranje meteornih voda in kot vertikalni elementi vstopnih ter kontrolnih jaškov