Certification protocols
label ver standard title valid from
cpr.59/17 1 SIST EN 14844:2006+A2:2012 Montažni betonski izdelki - Škatlasti nosilci 10/30/2017
cpr.58/17 1 SIST EN 13747:2005+A2:2010 Montažni betonski izdelki - Etažne plošče za etažne sisteme 10/30/2017
cpr.55/15 2 Osnutek certifikacijskega protokola 09/11/2017
cpr.54/15 1 SIST EN 12271 Površinske prevleke 10/02/2017
cpr.53/14 1 SIST EN 13108-2 Bitumenski beton za zelo tanke plasti 10/02/2017
cpr.52/14 1 SIST EN 15037-1:2008 Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 1. del: Nosilci 10/30/2017
cpr.50/14 1 SIST EN 1168:2005 + A3:2012 Montažni betonski izdelki - Votle plošče 10/30/2017
cpr.49/13 3 SIST EN 124-4 Pokrovi za odtoke in jaške iz armiranega betona 10/30/2017
cpr.48/13 2 SIST EN 14991:2007 Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje 10/30/2017
cpr.46/13 2 SIST EN 12843:2004 Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi 10/30/2017
cpr.43/12 2 SIST EN 12899-1 Stalni prometni znaki 10/30/2017
cpr.42/12 4 SIST EN 1504-2 Sistemi za zaščito površine betona 12/01/2017
cpr.41/12 2 TSC 06.300/06.410 Smernice in tehnični pogoji za graditev asfaltnih plasti 09/02/2015
cpr.40/11 3 SIST EN 14695 Ojačani bitumenski trakovi za tesnenje betonskih premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih površin 10/02/2017
cpr.38/10 2 SIST EN 13063-3:2008 Dimniki - Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami - 3. del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali 10/30/2017
cpr.37/10 2 SIST EN 1339 Betonske plošče za tlakovanje 10/30/2017
cpr.36/10 2 SIST EN 1340 Betonski robniki 10/30/2017
cpr.33/10 3 SIST EN 13924 Trši cestogradbeni bitumni 10/02/2017
cpr.32/10 3 SIST EN 12591 Cestogradbeni bitumni 10/02/2017
cpr.31/10 2 SIST EN 1338 Betonski tlakovci 10/30/2017
cpr.28/09 3 SIST EN 14992:2007 Montažni betonski izdelki - Stenski elementi 10/30/2017
cpr.27/09 3 SIST EN 13693:2004+A1:2009 Montažni betonski izdelki - Specialni strešni elementi 10/30/2017
cpr.26/09 2 SIST EN 13225:2013 Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi 10/30/2017
cpr.25/09 2 SIST EN 13224:2012 Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče 10/30/2017
cpr.24/08 6 SIST EN 13808 Bitumen in bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije 10/02/2017
cpr.23/08 5 SIST EN 14023 Bitumen in bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri 10/02/2017
cpr.22/08 2 SIST EN 13063-1 Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami 10/30/2017
cpr.21/07 4 SIST EN 13108-7 Drenažni asfalt 10/02/2017
cpr.20/07 4 SIST EN 13108-6 Liti asfalt 10/02/2017
cpr.19/07 4 SIST EN 13108-5 Drobir z bitumenskim mastiksom 10/02/2017
cpr.18/07 4 SIST EN 13108-1 Bitumenski beton 10/02/2017
cpr.17/06 7 SIST EN 771-3 Betonski zidaki 10/30/2017
cpr.15/06 7 SIST EN 12446 Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnika 10/30/2017
cpr.14/06 6 SIST EN 13969 Bitumenski trakovi za temelje 10/02/2017
cpr.13/06 7 SIST EN 13967 Polimerni, elastomerni trakovi za temelje 10/02/2017
cpr.12/06 7 SIST EN 13707 Bitumenski trakovi za tesnenje streh 10/02/2017
cpr.11/06 5 SIST EN 13055-2 Lahki agregati za asfalte ter nevezane in vezane plasti 10/02/2017
cpr.8/04 7 SIST EN 206 in SIST 1026 Beton 10/30/2017
cpr.7/04 6 SIST EN 13450 Agregati za grede železniških prog 10/02/2017
cpr.6/04 7 SIST EN 13383-1 Kamen za obloge 10/02/2017
cpr.5/04 6 SIST EN 13242 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale 10/02/2017
cpr.4/04 7 SIST EN 13139 Agregati za malte 10/02/2017
cpr.3/04 7 SIST EN 13055-1 Lahki agregati za beton, malta 10/02/2017
cpr.2/04 6 SIST EN 13043 Agregati za asfalt 10/02/2017
cpr.1/04 6 SIST EN 12620 Agregati za beton 10/02/2017