01/586 26 00

Certifikacijska služba

vodjaJasmina Kink univ.dipl.inž.geol.01/586 26 24
namestnikFeri Bohar univ.dipl.inž.geol.01/586 26 10

Kinda Al Mansour Kranjec inž.grad.01/586 26 03
Marko Šircelj univ.dipl.inž.kem.tehn.01/586 26 20
mag. Franci Kavčič univ.dipl.inž.grad.01/586 26 14

Kinda Al Mansour Kranjec inž.grad.01/586 26 03
Marko Šircelj univ.dipl.inž.kem.tehn.01/586 26 20
mag. Franci Kavčič univ.dipl.inž.grad.01/586 26 14
Aleksander Ljubič univ.dipl.inž.grad.01/586 26 12
Miran Kepic univ.dipl.inž.grad.01/586 26 18
Nevenka Rihtarič univ.dipl.inž.grad.02/654 34 36
Žiga Korbar inž.grad.01/586 26 01

Člani certifikacijskega odbora