Certifikacijsko osebje

Certifikacijska služba

vodjaJasmina Kink univ.dipl.inž.geol.01/5862624
namestnicaOlga Naglič univ.dipl.inž.kem.01/5862600

Člani certifikacijskega odbora