01/586 26 00

O podjetju

Igmat, d.d. je največji inštitut v zasebni lasti, registriran za izvajanje preiskav in certificiranje gradbenih materialov v Sloveniji. Zaposlujemo 48 visoko kvalificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Naš centralni laboratorij je v Ljubljani, z manjšimi laboratoriji pa smo prisotni na vseh večjih gradbiščih po državi. Začeli smo pred več kot 50 leti in se v tem času razvili v neodvisno, visokostrokovno institucijo za kontrolo kakovosti gradbenih materialov in izvajanja gradbenih del. Akreditirani smo po SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17065. Postali smo tudi priglašeni organ (notified body) za Direktivo Sveta Evrope o gradbenih proizvodih.

Profil podjetjaBoniteta

Podatki podjetja

Ime podjetjaIgmat d.d., Inštitut za gradbene materiale
NaslovZadobrovška cesta 4, 1260 Ljubljana - Polje, Slovenija
Telefon01/586 26 00
Internetwww.igmat.si
E-mail
Vrsta družbeDelniška družba (35 delničarjev)
Osnovni kapital127.996,16 €
Izvor kapitaladomači
št. zaposlenih48
Transakcijski račun (Nova KBM)IBAN: SI56 0430 2000 3184 009 | Swift: KBMASI2X
Direktordr. Gregor Trtnik, univ.dipl.inž.grad.
Predsednik nadzornega svetaJanez Prosen, univ.dipl.inž.grad.
ID številka za DDVSI82051011
Matična št.5498503000
Št. registracijskega vložka061/11267700 pri Okrožnem sodišču v Ljubljani

Razvojna pot inštituta

1948Slovenija ceste - laboratorij za zemljine in asfalt v skupnih službah
1980SCT - Sektor kakovosti: asfalt, beton, zemljine, plastične mase v TOZDu Inženiring
1991Igmat d.o.o. - Ustanovitelj in 100% lastnik SCT
1998Igmat d.d. - več kot 50% v notranjem lastništvu (zaposleni in bivši zaposleni)
2002Pridobitev akreditacije SIST EN ISO/IEC 17025 (Preizkuševalni laboratorij)
2002Ustanovitev podružnice na Hrvaškem
2003Pričeli postopek pridobitve akreditacije po SIST EN 45011
2004Evropsko imenovanje po direktivi o gradbenih proizvodih št. 1373
2004Zaposleni in bivši zaposleni odkupijo celoten delež delniške družbe od zunanjih lastnikov
2006Pridobitev akreditacije SIST EN 45011 (Certifikacijski organ)
2006Presežemo 50 zaposlenih - prehod iz male v srednjo družbo
2008Pridobili imenovanje za organ za slovenska tehnična soglasja (STS)
2008Ustanovitev podjetja v Bosni in Hercegovini: Igmat d.o.o. Sarajevo
2014Pridobitev akreditacije SIST EN ISO/IEC 17065 (Certifikacijski organ)
2017Pridobitev akreditacije BAS EN ISO/IEC 17025 za Igmat d.o.o. Sarajevo
2017Pridobitev akreditacije za namen priglasitve po Uredbi (EU) št. 305/2011