01/586 26 00

Raziskave in razvoj

Vlaganje v raziskave in razvoj predstavlja pomembno vejo strategije inštituta IGMAT. Temu primerno velik del sredstev namenjamo nakupu, vzdrževanju in posodabljanju vrhunske raziskovalne opreme, vlagamo v izobraževanje zaposlenih, aktivno sodelujemo pri številnih domačih in tujih znanstveno-raziskovalnih projektih, na podlagi rezultatov lastnega eksperimentalnega in numeričnega dela objavljamo znanstvene prispevke v najpomembnejših svetovnih revijah s področja gradbenih materialov, aktivno sodelujemo s fakultetami in drugimi slovenskimi in tujimi raziskovalnimi organizacijami, izdelujemo raziskovalne naloge za številne domače in tuje naročnike itd. Naši zaposleni, vključeni v Raziskovalno skupino IGMAT evidentirano pri Agenciji za Raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, so svetovno priznani strokovnjaki in raziskovalci s področja preiskav gradbenih materialov. Aktivno sodelujemo praktično na vseh domačih in številnih tujih znanstvenih in strokovnih konferencah, simpozijih in delavnicah s področja gradbeništva in smo člani številnih domačih in tujih znanstveno strokovnih organizacij.

Oddelek za raziskave in razvoj se prepleta z vsemi drugimi oddelki inštituta, saj poleg predhodno omenjenih aktivnosti razvijamo in izvajamo napredne preiskave različnih gradbenih materialov, skrbimo za brezhibno delovanje opreme, izvajamo interne in eksterne kalibracije in umerjanje merilne opreme, izvajamo izobraževanja zaposlenih in naših naročnikov, itd.

Zavedamo se, da je vlaganje v vse naštete dejavnike področja raziskav in razvoja ključnega pomena za kvalitetno, visoko strokovno, nepristransko in ažurno izvajanje vseh naših aktivnosti, kar je naša osnovna filozofija, pomembna odlika in konkurenčna prednost.

Storitve, dela in naloge oddelka

  • vpeljava in analiza novih preiskav, predpisanih v standardih
  • uvajanje novih (nedestruktivnih) preiskav lastnosti materialov
  • numerično modeliranje lastnosti materialov
  • ravnanje z opremo (izbira, sprejem in uvajanje nove, preverjanje delovanja)
  • izvajanje kalibracij interne opreme

Constrain

Igmat je sodeloval pri projektu »Razširjanje in uporaba inovativnih strategij za potresno zaščito zidanih stavb« - CONSTRAIN v sklopu projekta Interreg Italija – Slovenija

Igmat je v obdobju 2020-2022 aktivno sodeloval pri projektu »Razširjanje in uporaba inovativnih strategij za potresno zaščito zidanih stavb« - CONSTRAIN v sklopu projekta Interreg Italija – Slovenija kot eden izmed partnerjev v konzorciju šestih partnerjev (3 iz Slovenije in 3 iz Italije). Poglavitna vloga Igmata je bila diseminacija rezultatov projekta, priprava foto in video gradiv, pregled trenutnih tehnik in možnosti izvajanja utrjevanja zidanih stavb, izvedba konferenc in predavanj v sklopu projekta itd.

V okviru predmetnega projekta je bil Igmat deležen sofinaciranja stroškov udeležencev na projektu in drugih stroškov, povezanih z izvajanjem preiskav, vezanih na projekt, za kar se iskreno zahvaljujemo.

Constrain