01/586 26 00

SIST EN ISO/IEC 17025

Leta 2002 smo kot prvi inštitut za gradbene materiale v Sloveniji pridobili akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17025. S to pridobitvijo smo postali na akreditiranih postopkih evropsko primerljivi, naše delo pa vsled stalne kontrole Slovenske akreditacije verodostojno in zaupanja vredno. Naš cilj še zdaleč ni dosežen.

Obseg postopkov bomo z leti dopolnjevali, da bi čimveč izvajanega dela v Inštitutu potekalo po zahtevah omenjenega standarda. Zavedamo se, da se stopnja naše kakovosti meri tudi s stopnjo Vašega zadovoljstva, zato se bomo še vnaprej trudili, da bo le-ta čim višja. Številka naše listine je LP-017.

SIST EN ISO/IEC 17065

Akreditacijo po standardu SIST EN 45011: Splošna merila za certifikacijske organe za področje certificiranja sistemov proizvodov, ki nam jo je podelila Slovenska akreditacija, smo pridobili v letu 2006.

V letu 2014 smo pridobili akreditacijo po standardu SIST EN ISO/IEC 17065: Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve. S strani Slovenske akreditacije pridobljena akreditacija po standardu SIST EN ISO/IEC 17065 nadomešča akreditacijo po standardu SIST EN 45011.

V letu 2017 smo pridobili akreditacijo za namen priglasitve za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov po Uredbi (EU) št. 305/2011.

Akreditacijska listina s številko CP-005 nam priznava usposobljenost za certificiranje kontrole proizvodnje za več področij gradbenih proizvodov. Prizadevamo si stalno širiti obseg akreditiranih dejavnosti.