Področja certificiranja

Igmat d.d. ima za izvajanje certificiranja skladno z zahtevami tehničnih specifikacij sledeča imenovanja, podeljena s strani Ministrstva za gospodarstvo RS:

  • EN 206-1
  • SIST 1026
  • Podeljena identifikacijska številka organa za ugotavljanje skladnosti: REG2-0005-01