Področja certificiranja

Regulirano harmonizirano področje (CPR)

sistem 2+
sistem 2+
sistem 2+
sistem 2+

Nacionalno regulirano področje (ZGPro-1)

sistem 2+
sistem 1+
sistem 2+

Prostovoljno področje