Področja certificiranja

Igmat d.d. ima za izvajanje certificiranja skladno z zahtevami tehničnih specifikacij sledeča imenovanja, podeljena s strani Ministrstva za gospodarstvo RS;

 • SIST EN 12620:2002+A1:2008
 • SIST EN 13043:2002
 • SIST EN 13043:2002/AC:2004
 • SIST EN 13055-1:2002
 • SIST EN 13055-1:2002/AC:2004
 • SIST EN 13055-2:2004
 • SIST EN 13139:2002
 • SIST EN 13139:2002/AC:2004
 • SIST EN 13242:2003+A1:2008
 • SIST EN 13383-1:2002
 • SIST EN 13383-1:2002/AC:2004
 • SIST EN 13450:2003
 • SIST EN 13450:2003/AC:2004