Področja certificiranja

Regulirano harmonizirano področje (CPR)

Nacionalno regulirano področje (ZGPro-1)

Prostovoljno področje