+386 1 586 26 00
 StandardRangeMaterialsAdditional description of test
SIST EN 932-1:1999SIST EN 932-1:1999 Tests for general properties of aggregates - Part 1: Methods for samplingzemljine, kamnine, agregati, stabilizirani materiali / soil, rock,aggregates, stabile materials
razen točk 8.4, 8.6
except points 8.4, 8.6
SIST EN 933-1:2012SIST EN 933-1:2012 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 1: Determination of particle size distribution - Sieving methodagregati, stabilizirani materiali, zemljine / aggregates, stabile material, soil
brez aneksa A /
except Annex A
SIST EN 933-3:2012SIST EN 933-3:2012 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness indexagregati / aggregates
SIST EN 933-4:2008SIST EN 933-4:2008 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 4: Determination of particle shape - Shape indexagregati / aggregates
SIST EN 933-5:2023SIST EN 933-5:2023 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 5: Determination of percentage of crushed particles in coarse and all-in natural aggregatesagregati / aggregates
SIST EN 933-8:2012+A1:2015SIST EN 933-8:2012+A1:2015 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 8: Assessment of fines - Sand equivalent testagregati / aggregates
SIST EN 933-9:2022SIST EN 933-9:2022 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 9: Assessment of fines - Methylene blue testagregati / aggregates
SIST EN 933-10:2009SIST EN 933-10:2009 Tests for geometrical properties of aggregates - Part 10: Assessment of fines - Grading of filler aggregates (air jet sieving)agregati / aggregates
SIST EN 1097-2:2020SIST EN 1097-2:2020 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentationagregati / aggregates
tirna greda / railway ballast
Los Angeles test
SIST EN 1097-5:2008SIST EN 1097-5:2008 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 5: Determination of the water content by drying in a ventilated ovenagregati, zemljine / aggregates, soil
SIST EN 1097-6:2022SIST EN 1097-6:2022 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 6: Determination of particle density and water absorptionagregati / aggregatestočke 7, 8 in 9 in dodatek B
points 7, 8, 9 and annex B
SIST EN 1367-2:2010SIST EN 1367-2:2010 Tests for thermal and weathering properties of aggregates - Part 2: Magnesium sulfate testagregati / aggregates
SIST EN 1744-1:2010+A1:2013SIST EN 1744-1:2010+A1:2013 Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysisagregati, zemljine / aggregates, soiltočka 15.1
point 15.1
SIST EN ISO 17892-1:2015SIST EN ISO 17892-1:2015 Geotechnical investigation and testing - Laboratory testing of soil - Part 1: Determination of water contentzemljine / soil
SIST EN 13286-2:2010; SIST EN 13286-2:2010/AC:2013SIST EN 13286-2:2010 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction
SIST EN 13286-2:2010/AC:2013 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 2: Test methods for laboratory reference density and water content - Proctor compaction
zemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
v laboratoriju Ljubljana: celotni obseg preiskave
in laboratory Ljubljana: all scope of standard
v laboratoriju Maribor: dodatek A - samo cilindri 100 in 150 mm
in laboratory Maribor: Annex A - 100 and 150 mm cylinder only
SIST EN 13286-47:2022SIST EN 13286-47:2022 Unbound and hydraulically bound mixtures - Part 47: Test method for the determination of California bearing ratio, immediate bearing index and linear swelling
TSC 06.711:2001TSC 06.711:2001 Meritev gostote in vlage - Postopek z izotopskim merilnikomzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialovzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
Modul stisljivosti ME / Modulus of compressibility ME
točke / points: 4.2.4, 5.2.2.3, 5.2.3.3, 6.1, 6.2.3
TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialovzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materialsStatični deformacijski modul Evs / Static modulus of deformation Evs
točke/points: 4.2.2, 5.2.2.1, 5.2.3.1, 6.1, 6.2.1
TSC 06.720:2003TSC 06.720:2003 Meritve in preiskave - Deformacijski moduli vgrajenih materialovzemljine, agregati, stabilizirani materiali / soil, aggregates, stabile materials
Dinamični deformacijski modul Evd / Dynamic modulus of deformation Evd
točke / points 4.2.3, 5.2.2.2, 5.2.3.2, 6.1, 6.2.2
SIST EN 13036-4:2011SIST EN 13036-4:2011 Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 4: Method for measurement of slip/skid resistance of a surface: The pendulum testpovozne in pohodne površine / road and pedestrian surfaces
cestne talne označbe / road markings
TSC 06.620:2002TSC 06.620:2002 Lastnosti voznih površin - Torna sposobnostpohodne in povozne površine / pedestrian and road surfacestočke/points: 5.3, 6, 6.3
SIST EN 1097-1:2024SIST EN 1097-1:2024 Tests for mechanical and physical properties of aggregates - Part 1: Determination of theresistance to wear (micro-Deval)
SIST EN 12697-1:2020SIST EN 12697-1:2020 Bituminous mixtures - Test methods - Part 1: Soluble binder contentasfalt / asphalt
samo postopek po 5.5.2 in dodatek B.2.1 /
only procedure 5.5.2 and Annex B.2.1
SIST EN 12697-2:2015; SIST EN 12697-2:2015+A1:2019SIST EN 12697-2:2015 Bituminous mixtures - Test method - Part 2: Determination of particle size distribution
SIST EN 12697-2:2015+A1:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 2: Determination of particle size distribution
asfalt / asphalt
SIST EN 12697-5:2019SIST EN 12697-5:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 5: Determination of the maximum densityasfalt / asphaltrazen točk 9.3, 9.4
except points 9.3, 9.4
SIST EN 12697-6:2020SIST EN 12697-6:2020 Bituminous mixtures - Test methods - Part 6: Determination of bulk density of bituminous specimensasfalt / asphalt
samo postopek B in D
only procedure B and D
SIST EN 12697-8:2019SIST EN 12697-8:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 8: Determination of void characteristics of bituminous specimensasfalt / asphalt

SIST EN 12697-12:2018SIST EN 12697-12:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 12: Determination of the water sensitivity of bituminous specimensasfalt / asphalt
metoda A
method A
SIST EN 12697-13:2018SIST EN 12697-13:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 13: Temperature measurementasfalt / asphalt
brez točk 2.3, 3.2 in 4.2 (infrardeči termometer)
except points 2.3, 3.2 in 4.2 (infrared-thermometer)
SIST EN 12697-17:2017SIST EN 12697-17:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 17: Particle loss of porous asphalt specimenasfalt / asphalt
SIST EN 12697-18:2017SIST EN 12697-18:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 18: Binder drainageasfalt / asphalt
samo 2. del (metoda s čašo)
only part 2 (Beaker method)
SIST EN 12697-22:2020SIST EN 12697-22:2020 Bituminous mixtures - Test methods - Part 22: Wheel trackingasfalt / asphaltsamo po postopku iz točke 8.3
only procedure in point 8.3

metoda B
method B
SIST EN 12697-23:2018SIST EN 12697-23:2018 Bituminous mixtures - Test methods - Part 23: Determination of the indirect tensile strength of bituminous specimensasfalt / asphalt
SIST EN 12697-27:2017SIST EN 12697-27:2017 Bituminous mixtures - Test methods - Part 27: Samplingasfalt / asphalttočke / points: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6.3, 4.7, 4.8

SIST EN 12697-29:2020SIST EN 12697-29:2020 Bituminous mixtures - Test methods - Part 29: Determination of the dimensions of a bituminous specimenasfalt / asphalt
SIST EN 12697-34:2020SIST EN 12697-34:2020 Bituminous mixtures - Test methods - Part 34: Marshall testasfalt / asphaltrazen točk 3.3, 7.1
except points 3. 3, 7. 1
SIST EN 12697-36:2022SIST EN 12697-36:2022 Bituminous mixtures - Test methods - Part 36: Determination of the thickness of bituminous pavementasfalt / asphalt
samo točka 4.1 (porušno ugotavljanje)
only point 4.1 (destructive testing)
SIST EN 12697-48:2022SIST EN 12697-48:2022 Bituminous mixtures - Test methods - Part 48: Interlayer Bonding35 kNasfaltna plast/asphalt layer4.3 Strižni preskus zlepljenosti (SBT)
ASTM D 2950-09ASTM D 2950-09 Standard Test Method for Density of Bituminous Concrete in Place by Nuclear Methodsasfalt / asphalt
SIST EN 1426:2015SIST EN 1426:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of needle penetrationpenetracija pri 25°C do 200 mm/10 / penetration at 25°C till 200 mm/10bitumen / bitumen
SIST EN 1427:2015SIST EN 1427:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of the softening point - Ring and Ball methodbitumen / bitumen
SIST EN 12593:2015SIST EN 12593:2015 Bitumen and bituminous binders - Determination of the Fraass breaking pointbitumen / bitumen
DIN 52013:2007DIN 52013:2007 Bitumen and bituminous binders - Determination of ductilityduktilnost pri 25°C do 100 cm / ductility at 25°C till 100 cmbitumen / bitumen
SIST EN 13398:2018SIST EN 13398:2018 Bitumen and bituminous binders - Determination of the elastic recovery of modified bitumenbitumen / bitumen
SIST EN 1928:2001SIST EN 1928:2001 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of watertightnessmetoda A: do 10 kPa / method A: till 10 kPabitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheetsmetoda A, metoda B: primeru spora se standard ne uporablja
method A, method B: not in case of dispute
SIST EN 1931:2001; SIST EN 1931:2001/AC:2001SIST EN 1931:2001 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties
SIST EN 1931:2001/AC:2001 Flexible sheets for waterproofing - Bitumen, plastic and rubber sheets for roof waterproofing - Determination of water vapour transmission properties
bitumenski, polimerni in elastomerni trakovi / bitumen, plastic and rubber sheets
ISO 2479:1972ISO 2479:1972 Sodium chloride for industrial use - Determination of matter insoluble in water or in acid and preparation of principal solutions for other determinationstehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2480:1972ISO 2480:1972 tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2481:1973ISO 2481:1973 tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
ISO 2483:1973ISO 2483:1973 tehnični natrijev klorid / sodium chloride for industr. use
SIST EN 1436:2018SIST EN 1436:2018 Road marking materials - Road marking performance for road users and test methodsCestne talne označbe / Road markingDodatek A / Annex A
Dodatek B, brez tč. B.7 / Annex B, point B.7 excluded
Dodatek C / Annex C
SIST EN 12899-1:2008SIST EN 12899-1:2008 Fixed, vertical road traffic signs - Part 1: Fixed signsprometni znaki /
road signs
samo postopki po 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2
only procedures 4.1.1.3 / 4.1.1.4 / 4.2
SIST EN 12697-3:2013+A1:2019SIST EN 12697-3:2013+A1:2019 Bituminous mixtures - Test methods - Part 3: Bitumen recovery: Rotary evaporatorBitumenske zmesi / Bituminous mixtures
SIST EN ISO 6892-1:2020SIST EN ISO 6892-1:2020 Metallic materials - Tensile testing - Part 1: Method of test at room temperature (ISO 6892-1:2019)kovinski materiali /
metallic materials
SIST EN ISO 7438:2021SIST EN ISO 7438:2021 Metallic materials - Bend test (ISO 7438:2020)0 - 180°kovinski materiali /
metallic materials
SIST EN 12350-1:2019SIST EN 12350-1:2019 Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatussveži beton /
fresh concrete
SIST EN 12350-2:2019SIST EN 12350-2:2019 Testing fresh concrete - Part 2: Slump testZa betone s predvideno konsistenco med 10 mm in 210 mm.sveži beton /
fresh concrete
SIST EN 12350-5:2019SIST EN 12350-5:2019 Testing fresh concrete - Part 5: Flow table testMetoda primerna za merjenje razleza med 340 mm in 620 mmsveži beton /
fresh concrete
SIST EN 12350-6:2019SIST EN 12350-6:2019 Testing fresh concrete - Part 6: Densitysveži beton /
fresh concrete
izvajanje samo v laboratoriju
only in laboratory
SIST EN 12350-7:2019SIST EN 12350-7:2019 Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methodssveži beton / fresh concreterazen točke 5
except point 5
SIST EN 12390-3:2019SIST EN 12390-3:2019 Testing hardened concrete - Part 3: Compressive strength of test specimensstrjeni beton /
hardened concrete
v Mariboru ne za valjaste vzorce
in Maribor not for cylindres
SIST EN 12390-5:2019SIST EN 12390-5:2019 Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimensstrjeni beton /
hardened concrete
SIST EN 12390-6:2024SIST EN 12390-6:2024 Testing hardened concrete - Part 6: Tensile splitting strength of test specimens
SIST EN 12390-7:2019; SIST EN 12390-7:2019/AC:2021SIST EN 12390-7:2019 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
SIST EN 12390-7:2019/AC:2021 Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete
strjeni beton /
hardened concrete
v laboratoriju Maribor: samo po točkah 6.6 in 6.7 /
in laboratory Maribor: only points 6.6 and 6.7
SIST EN 12390-8:2019SIST EN 12390-8:2019 Testing hardened concrete - Part 8: Depth of penetration of water under pressurestrjeni beton /
hardened concrete
SIST 1026:2016SIST 1026:2016 Concrete - Specification, performance, production and conformity - Rules for the implementation of SIST EN 206strjeni beton / hardened concretedodatek ND (NOZT) in dodatek NE (OPZT)
annex ND and annex NE
SIST EN 12504-1:2019; SIST EN 12504-1:2019/AC:2021SIST EN 12504-1:2019 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
SIST EN 12504-1:2019/AC:2021 Testing concrete in structures - Part 1: Cored specimens - Taking, examining and testing in compression
vgrajeni beton / build in concrete
SIST EN 445:2008SIST EN 445:2008 Grout for prestressing tendons - Test methodsinjekcijske mase / grouttočka 4.3.1 / point 4.3.1: Pretočnost / Fluidity test. Cone method
točka 4.4 / point 4.4: Metoda nagnjene cevi / Inclined tube test
točka 4.5 / point 4.5: Wickov test /Wick-induced test
točka 4.6 / point 4.6: Preiskava tlačne trdnosti / Compressive strenght test (samo v laboratoriju / only in laboratory)
točka 4.7 / point 4.7: Preiskava gostote / Density test
SIST EN 1542:2000SIST EN 1542:2000 Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Measurement of bond strength by pull-offmateriali za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij
materials for the protection and repair of concrete structures
točka 7 / point 7
SIST EN 1338:2003; SIST EN 1338:2003/AC:2006SIST EN 1338:2003 Concrete paving blocks - Requirements and test methods
SIST EN 1338:2003/AC:2006 Concrete paving blocks - Requirements and test methods
tlakovci iz betona / concrete paving blocks
dodatek C, E, F, J
Annex C, E, F, J
SIST EN 1433:2003; SIST EN 1433:2003/A1:2005; SIST EN 1433:2003/AC:2005SIST EN 1433:2003
SIST EN 1433:2003/A1:2005 Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
SIST EN 1433:2003/AC:2005 Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity
v točki 9.1.4 do 400 kN / in point 9.1.4: till 400 kN
elementi padavinske kanalizacije / drainage channels elements
točke / points: 9.2.1, 9.3.6, 9.1.4.1, 9.1.4.2.1, 9.1.4.2.2
SIST EN 1610:2015SIST EN 1610:2015 Construction and testing of drains and sewerscevni vodi, jaški / pipelines for drains, manholes
točke 13, 13.2: Preskus tesnosti z zrakom / points 13, 13.2: testing with air
točke 13, 13.3: Preskus tesnosti z vodo / points 13, 13.3: testing with water
SIST EN 805:2000SIST EN 805:2000 vodovodne cevi in sistemi / water supply pipelines and systems
točka 11.3
point 11.3
ÖNORM B 2503:2017ÖNORM B 2503:2017 Drain and sewer systems — Design, onstruction, testing, operation — Complementary provisions concering ÖNORM EN 476, ÖNORM EN 752 and ÖNORM EN 1610objekti, bazeni, lovilci olj /
reservoirs, oil separators
točka 7.5.5
point 7.5.5
SIST EN 16932-3:2018SIST EN 16932-3:2018 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 3: Vacuum systemskanalizacijske cevi in sistemi /
sewerage pipelines and systems

Točka 12.3, Sprememba podtlaka
Point 12.3, Change in vacuum
HRN EN 805:2005 (istovetno / equaly EN 805:2000)HRN EN 805:2005 (istovetno / equaly EN 805:2000) Water supply -- Requirements for systems and components outside buildings (EN 805:2000)vodovodne cijevi i sistemi / water supply pipelines and systemstočka 11.3
point 11.3
HRN EN 1610:2015 (istovetno / equaly EN 1610:2015)HRN EN 1610:2015 (istovetno / equaly EN 1610:2015) Construction and testing of drains and sewers (EN 1610:2015)cjevovodi za odvode, šahtovi / pipelines for drains, manholestočke 13, 13.2: Ispitivanje zrakom / points 13, 13.2: testing with air
točke 13, 13.3: Ispitivanje vodom / points 13, 13.3: testing with water