Mnenja, pritožbe, prizivi

Poizvedbe, mnenja, pritožbe, pohvale

Vnesite vaše ime in priimek
Vpišite pravilen elektronski naslov poštnega predala
Strinjam se s politiko zasebnosti
Strinjati se morate s politiko zasebnosti
Vpišite vaše sporočilo
Potrdite, da ste fizična oseba

Pritožbe bodo obravnavane skladno s Postopkom obravnavanja pritožb

Prizivi

Stranka lahko vloži priziv, kadar se ne strinja s katero od naslednjih odločitev, ki jih v postopku certificiranja sprejme certifikacijski organ Igmat:

  • odločitev o podelitvi certifikata
  • odločitev o začasnem odvzemu certifikata
  • odločitev o preklicu certifikata

Rok za vložitev priziva: najkasneje v 15 dneh od sprejetja ene izmed zgornjih odločitev.

Rok za dopolnitev nepopolnega priziva: v 3 delovnih dneh od prejema pisnega poziva certifikacijskega organa za dopolnitev

Vsebinske zahteve prizivne vloge, roke in postopek obravnave priziva opredeljuje dokument Postopek obravnavanja prizivov