01/586 26 00

Osnovne informacije

Osnovna dejavnost oddelka za konstrukcije je izvajanje aktivnosti, ki neposredno vplivajo na doseganje projektirane življenjske dobe oziroma trajnosti različnih gradbenih konstrukcij. V ta namen izvajamo razne preiskave vgrajenih materialov in konstrukcije kot celote, tako v fazi gradnje kot v fazi uporabe. Ukvarjamo se z modeliranjem in napovedovanjem različnih lastnosti vgrajenih materialov in konstrukcije kot celote, izvajamo detajlne preglede zahtevnejših gradbenih konstrukcij, pripravljamo predloge za sanacije konstrukcij, izvajamo monitoringe objektov v vplivnem območju gradbišč, ipd.

Poleg tega izvajamo laboratorijske preiskave različnih konstrukcijskih elementov in opreme objektov, razvijamo in vpeljujemo nove, predvsem neporušne preiskave gradbenih materialov ter stremimo k stalnemu izobraževanju zaposlenih in širitvi dejavnosti s področja preiskav in zagotavljanja kvalitete gradbenih konstrukcij. Oddelek za konstrukcije tesno sodeluje z vsemi drugimi oddelki našega inštituta, odvisno od vrste konstrukcije in vgrajenih materialov.

Storitve, dela in naloge oddelka

 • Izvajanje detajlnih pregledov zahtevnejših gradbenih objektov:
  • kontrola vgrajene armature (razpored, debelina zaščitnega sloja betona, korozija, kontrola prednapete armature)
  • določitve kvalitete vgrajenega betona (tlačna trdnost, vsebnost kloridov in sulfatov, stopnja karbonizacije, prepustnost betona za prodor agresivnih snovi, itd.)
  • kontrola stanja in kvalitete opreme objektov (dilatacije, ležišča, ograje, itd.)
  • kontrola kvalitete zvarov, vijačnih zvez in konstrukcijskega jekla
  • določitev natezne trdnosti konstrukcijskega jekla
  • meritve debeline antikorozijske zaščite
  • detajlni vizualni pregledi konstrukcij z identifikacijo poškodb, določitvijo njihove intenzitete in vzroka nastanka ter pripravo katastra poškodb
 • Izdelava predlogov sanacije konstrukcij in priprava elaboratov sanacije
 • Izvajanje monitoringov objektov v vplivnem območju gradbišč
 • Laboratorijske preiskave različnih konstrukcijskih elementov in opreme objektov
 • Izvajanje naprednejših meritev in numerično modeliranje različnih lastnosti vgrajenih materialov
 • Razvoj in vpeljava novih, naprednejših preiskav gradbenih materialov
 • Izobraževanje zaposlenih in naročnikov