01/586 26 00

Osnovne informacije

Centralni laboratorij oddelka za beton Inštituta IGMAT se nahaja na sedežu podjetja, manjši laboratorij pa na izpostavi v MB. Poleg laboratorijskih preiskav svežega in strjenega betona izvajamo notranje in zunanje kontrole različnih materialov na bazi cementa in projektiramo sestavo različnih betonskih mešanic.

Izvajamo kontrole proizvodne sposobnosti betonarn, preiskave gradbenega jekla in različnih betonskih izdelkov in polizdelkov. Intenzivno se ukvarjamo z vpeljavo novih preiskav svežih in strjenih materialov na bazi cementa in z razvojem ter aplikacijo novih tehnologij s področja betona. Naročnikom nudimo svetovanje s področja tehnologije betona in izdelavo strokovnih mnenj in analiz.

V okviru oddelka za beton izvajamo preskuse tesnosti kanalizacijskih sistemov, posebno pozornost pa namenjamo detajlnim pregledom konstrukcijsko zahtevnejših inženirskih objektov in izdelavi projektov sanacije, pri čemer uporabljamo različne nedestruktivne preiskave kvalitete vgrajenega betona in armature. Izvajamo različne razvojno-raziskovalne projekte in izobražujemo kadre na področju betonske tehnologije.

Storitve, dela in naloge oddelka

 • Izvajanje zunanje in notranje kontrole:
  • kamenega agregata
  • cementa
  • svežega in strjenega betona
  • proizvodne sposobnosti betonarn
  • injekcijskih, sidrnih in kontaktnih mas
  • različnih betonerskih del
 • Laboratorijske preiskave svežega in strjenega betona v skladu z veljavnimi standardi
 • Projektiranje sestave svežega betona
 • Preiskave različnih betonskih izdelkov in polizdelkov ter preiskave ostalih gradbenih materialov
 • Preizkus tesnosti kanalizacijskih sistemov
 • Nedestruktivne preiskave kvalitete betona v konstrukciji in izdelava poročil o kvaliteti vgrajenega betona
 • Detajlni pregledi zahtevnejših inženirskih objektov
 • Izdelava projektov sanacije betonskih objektov ter izvajanje notranje in zunanje kontrole sanacijskih del
 • Svetovanje in izobraževanje s področja tehnologije betona
 • Uvedba novih, naprednejših eksperimentalnih preiskav ter izvedba različnih razvojno-raziskovalnih projektov materialov na bazi cementa