Mnenja strank in kontakti v podjetju

Poizvedbe, mnenja, pritožbe, pohvale

Vnesite vaše ime in priimek
Vpišite pravilen elektronski naslov poštnega predala
Strinjam se s politiko zasebnosti
Strinjati se morate s politiko zasebnosti
Vpišite vaše sporočilo
Potrdite, da ste fizična oseba

Pritožbe bodo obravnavane skladno s Postopkom obravnavanja pritožb

Zaposleni v podjetju

direktorJanez Prosen univ.dipl.inž.grad.01 586 26 00
pomočnik direktorjamag. Franci Kavčič univ.dipl.inž.grad.01 586 26 14
računovodstvoHelena Willenpart kem.tehn.01 586 26 04
vodjaAleksander Ljubič univ.dipl.inž.grad.01 586 26 12
Damijan Zore dipl.inž.grad.01 586 26 11
Damir Hukić zdr.tehn.01 586 26 23
Jani Krajnc dipl.inž.grad.02 654 34 35
Jernej Krebelj kem.tehn.01 586 26 23
Primož Žertuš grad.tehn.01 586 26 23
Vojko Hrenko grad.tehn.01 586 26 23
vodjaMiran Kepic univ.dipl.inž.grad.01 586 26 18
dr. Andraž Hočevar univ.dipl.inž.grad.01 586 26 09
Boštjan Veber lesni tehn.01 586 26 25
Darko Duralija inž.grad.01 586 26 28
Elvir Dedić zidar01 586 26 25
Janez Kosec inž.grad.01 586 26 25
Janez Trkov str.tehn.01 586 26 25
Kinda Al Mansour Kranjec inž.grad.01 586 26 03
Metod Mrzlikar dipl.inž.grad.01 586 26 25
Miran Babič kem.tehn.02 654 34 34
Simon Komperšak grad.tehn.02 654 34 35
Tilen Kavčič gimn.matur.01 586 26 17
Vinko Stražar inž.grad.01 586 26 17
vodjaFeri Bohar univ.dipl.inž.geol.01 586 26 10
Jasmina Kink univ.dipl.inž.geol.01 586 26 24
Marko Bebar inž.grad.01 586 26 22
Aleš Veber grad.tehn.01 586 26 15
Benjamin Hukić ekon.tehn.01 586 26 29
Blaž Jeraj mag.inž.grad.01 586 26 19
Duško Rebolj dipl.inž.rud. in geot.01 586 26 15
Emil Đuran inž.grad.02 654 34 35
Gregor Čater grad.tehn.01 586 26 15
Matjaž Smrtnik grad.tehn.01 586 26 16
Samo Trotošek univ.dipl.inž.geol.01 586 26 21
Uroš Brumec grad.tehn.02 654 34 35
vodjaRoman Bašelj inž.grad.01 586 26 38
Hermina Veber kem.tehn.01 586 26 34
Marko Šircelj univ.dipl.inž.kem.tehn.01 586 26 20
Vili Bajc kem.tehn.01 586 26 17
vodjaGrega Sever univ.dipl.inž.geod.01 586 26 26
Aleš Kastelic geod.tehn.01 586 26 36
Mitja Kozamernik dipl.inž.fiz.01 586 26 17
Armin Korajac str.tehn.01 586 26 25
Nevenka Rihtarič univ.dipl.inž.grad.02 654 34 36
vodjadoc.dr. Grega Trtnik univ.dipl.inž.grad.01 586 26 30
Gregor Konjar dipl.inž.grad.01 586 26 07
Nace Remic univ.dipl.inž.grad.01 586 26 27
Nina Kepic mag.inž.grad.01 586 26 07
Tomaž Žagar univ.dipl.inž.grad.01 586 26 27
Žiga Korbar inž.grad.01 586 26 01