Izdani STS-i
številka izdano naročnik / proizvod
STS-17-2018 12.12.2017 Mapei SpA Armaturne palice iz karbonskih vlaken (CFRP)
STS-16-2017 05.09.2016 KP-PLAST d.o.o. FIBERPLAST - GRP cevi
STS-16-2016 27.05.2016 Cementni izdelki Juhant d.o.o. Montažni betonski izdelki - Armiranobetonski drogovniki in klešče
STS-16-2015 25.05.2016 STOPAR PGM d.o.o. Montažni betonski izdelki - Armiranobetonski drogovniki in klešče
STS-15-2014 20.04.2015 Cementni izdekli Jarc, Franc Jarc s.p. Betonske cevi namenjene za odvodnjavanje meteornih voda dolžine 0,5 in 1,0 m
STS-14-2013 19.03.2014 VITAL 360 d.o.o. Revizijski jašek iz polimernih materialov - GRP
STS-13-2012 28.06.2013 GRP projekt d.o.o. GRP cev
STS-12-2011 26.06.2012 Simprolit SL d.o.o. Simprolit izolativne plošče – tip SOP
STS-12-2010 07.05.2012 ArCana d.o.o. Revizijski jašek GRP - Arcana
STS-12-2009 30.04.2012 Dume trade d.o.o. Revizijski jašek iz polimernih materialov - GRP
STS-09-2001 29.02.2016 Cementni izdelki GOREC d.o.o. Betonske cevi namenjene za odvodnjavanje meteornih voda dolžine 0,5 in 1,0 m ter dreniranje meteornih voda dolžine 1,0 m