Obseg akreditacije na področju certificiranja
Seznam standardov, ki jih uporabljamo znotraj fleksibilnega obsega akreditacije po SIST EN ISO/IEC 17065
SIST 1026:2016 Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206
SIST EN 206:2013+A1:2016 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost

J_AKREDITACIJE_OPOMBA