Obseg akreditacije po SIST EN ISO/IEC 17065 (fleksibilni obseg)
Seznam standardov, ki jih uporabljamo znotraj fleksibilnega obsega akreditacije
SIST 1026:2016 Beton - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost - Pravila za uporabo SIST EN 206
SIST EN 206:2013+A1:2016 Beton – Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 1168:2005+A3:2012 Montažni betonski izdelki - Votle plošče
SIST EN 12446:2011 Dimniki - Sestavni deli - Betonski elementi plašča dimnika
SIST EN 12620:2002+A1:2008 Agregati za beton
SIST EN 12843:2004 Montažni betonski izdelki - Stebri in drogovi
SIST EN 13043:2002/AC:2004 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine
SIST EN 13043:2002 Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne povšine
SIST EN 13055-1:2002 Lahki agregati - 1.del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002/AC:2004 Lahki agregati - 1.del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13063-1:2006+A1:2007 Dimniki - Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami - 1. del: Zahteve za odpornost proti požaru saj in preskusne metode
SIST EN 13108-1:2006 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1.del: Bitumenski beton
SIST EN 13108-1:2006/AC:2008 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 1.del: Bitumenski beton
SIST EN 13108-5:2006 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom
SIST EN 13108-5:2006/AC:2008 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom
SIST EN 13108-6:2006 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 6.del: Liti asfalt
SIST EN 13108-6:2006/AC:2008 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 6.del: Liti asfalt
SIST EN 13108-7:2006 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 7.del: Drenažni asfalt
SIST EN 13108-7:2006/AC:2008 Bitumenske zmesi - Specifikacije materialov - 7.del: Drenažni asfalt
SIST EN 13139:2002 Agregati za malte
SIST EN 13139:2002/AC:2004 Agregati za malte
SIST EN 13224:2012 Montažni betonski izdelki - Rebraste etažne plošče
SIST EN 13225:2013 Montažni betonski izdelki - Linijski konstrukcijski elementi
SIST EN 13242:2003+A1:2008 Agregati za nevezane in hidravlično vezane materiale za uporabo v inženirskih objektih in za gradnjo cest
SIST EN 13383-1:2002 Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih - 1.del: Specifikacija
SIST EN 13383-1:2002/AC:2004 Kamen za obloge pri vodnih zgradbah in drugih gradbenih delih - 1.del: Specifikacija
SIST EN 13450:2003 Agregati za grede železniških prog
SIST EN 13450:2003/AC:2004 Agregati za grede železniških prog
SIST EN 13693:2004+A1:2009 Montažni betonski izdelki - Specialni strešni elementi
SIST EN 13707:2005+A2:2009 Hidroizolacijski trakovi - Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh - Definicije in lastnosti
SIST EN 13808:2013 Bitumen in bitumenska veziva - Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije
SIST EN 13969:2005 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski tesnilni trakovi za temelje - Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005/A1:2007 Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski tesnilni trakovi za temelje - Definicije in lastnosti
SIST EN 14991:2007 Montažni betonski izdelki - Elementi za temeljenje
SIST EN 14992:2007+A1:2012 Montažni betonski izdelki - Stenski elementi
SIST EN 15037-1:2008 Montažni betonski izdelki - Stropni sistemi iz nosilcev in polnil - 1. del: Nosilci
SIST EN 771-3:2011+A1:2015 Specifikacija za zidake - 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)