Anketa zadovoljstva strank s storitvami certifiricanja

Spoštovani poslovni partner,

Vprašalnik je namenjen ocenitvi vašega zadovoljstva z našim delom na področju storitev certificiranja. Povratne informacije, ki jih bomo pridobili z Vašim sodelovanjem, bomo uporabili izključno za izboljšanje kakovosti naših storitev. Vaša identiteta bo ostala anonimna, v kolikor pa želite, lahko v rubriki na koncu ankete napišete Vaše podatke (ime, podjetje).

Za vaše sodelovanje v anketi se vam najlepše zahvaljujemo.

Navodilo za izpolnjevanje:

Prosimo Vas, da pri vsakem vprašanju / aktivnosti v anketi:

  • vpišete oceno zadovoljstva oz. izpolnitve vaših pričakovanj. Ocenjujete z ocenami od 1 do 5, kjer pomeni: 1 – nezadovoljivo, 2 - zadovoljivo, 3- primerno, 4 - zelo dobro, 5 – odlično. V kolikor aktivnosti ne morete oceniti izberite "brez". Če so katere izmed aktivnosti ocenjene z 1 ali 2 vas prosimo za pojasnilo ocene. Pri vsakem vprašanju lahko vpišete tudi vaše predloge.
  • označite, kakšen vpliv ima na vaše splošno zadovoljstvo s storitvami certificiranja (velik, srednji, majhen)

AktivnostOcenaVpliv na splošno zadovoljstvoObrazložitev ocene, predlogi
Uporabnost in razumljivost informacij o certificiranju na spletni strani Igmat
Pravočasnost najave in uporabnost informacij v zvezi z izvedbo presoje na obratu
Trajanje in obseg presoje na obratu (prosimo upoštevajte obseg in vrsto pregleda in zahtevnost področja)
Upoštevanje urnika in primernost izbire prioritet pri presoji
Strokovnost ocenjevalcev
Ocenjevalske veščine ocenjevalcev
Nepristranost ocenjevalcev
Komuniciranje ocenjevalcev in njihov odnos do ocenjevanca
Podajanje ugotovitev ocenjevalcev (razumljivost, korektnost)
Seznanitev z nadaljnjimi koraki oz. postopki, ki sledijo presoji
Postopek obravnave prejetih dokazil o odpravi neskladnosti ter izdaja / podaljšanje certifikata
Splošno zadovoljstvo z delom certifikacijskega organa
Dodatna pojasnila, mnenja, predlogi ali pripombe:
Anketa je anonimna, vendar če želite lahko vpišete svoje podatke: