Zadnja novica

05.01.2018 Pridobitev akreditacije za namen priglasitve po Uredbi (EU) št. 305/2011

IGMAT d.d., certifikacijski organ za področje certificiranja gradbenih proizvodov, je v mesecu decembru 2017 pridobil akreditacijo za namen priglasitve za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti gradbenih proizvodov po Uredbi (EU) št. 305/2011. Obseg akreditacije, ki nam jo je podelila Slovenska Akreditacija, je razviden v prilogi k akreditacijski listini št. CP-005.

Povezava »

Oddelki v podjetju