IT Oddelek

Spletna aplikacija

Na Igmatu smo v leta 2012 razvili spletno aplikacijo, za vrednotenje rezultatov betonskih vzorcev na betonarni. Po zaključenem testnem obdobju, jo sedaj ponujamo tudi zunanjim uporabnikom. Spletna aplikacija omogoča naslednje:

 • vodenje delovodnika betonskih vzorcev (pridobivanje zaporednih številk betonskih vzorcev, z vsemi podatki, ki jih je ob tem potrebno vnesti: datum, betonarna, receptura...)
 • vnos rezultatov preiskav svežega betona
 • vnos rezultatov preiskav strjenega betona (če vzorce stiskate na Igmatu, se rezultati v vašo aplikacijo prenašajo avtomatsko)
 • izdelava in evidenca izdelanih poročil o skladnosti betona:
  • vrednotenje začetne proizvodnje (vrednotenje tlačne trdnosti, V/C, pore, konsistence)
  • vrednotenje stalne proizvodnje (vrednotenje tlačne trdnosti, V/C, pore, konsistence)
  • izračun nove ocenjene vrednosti sigma
  • poročilo o istovetnosti

Aplikacija je zasnovana kot spletna aplikacija, kar prinaša vrsto prednosti:

 • dostop do podatkov se izvaja prek spletnega brskalnika, kar pomeni, da lahko do podatkov dostopate iz različnih lokacij (npr. laborant vnaša podatke, tehnik izdeluje poročila)
 • podatki se dnevno arhivirajo (ni bojazni, da če se pokvari računalnik, izgubim vse podatke)
 • enostavne nadgradnje/popravki aplikacije z naše strani (ni potreben obisk pri stranki)
 • za uporabo aplikacije potrebujete zgolj spletni brskalnik in dostop do interneta (nobenih namestitev pri stranki)

Dostop do podatkov je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom ter poteka po varni povezavi, kar onemogoča vpogled vaših podatkov tretjim osebam.

Če vas aplikacija zanima, se lahko dogovorimo za demonstracijo in/ali dvomesečni brezplačni preizkus.

Storitve, dela in naloge oddelka

IT oddelek koordinira in vodi IT projekte na Inštitutu. Razvijamo spletne aplikacije, svetujemo s področja IT-ja, iščemo funkcionalne rešitve, predvsem pa skrbimo za neprekinjeno razpoložljivost naših sistemov (24/7/365).

 • razvoj spletnih aplikacij z uporabo podatkovnih baz:
  • obdelave numeričnih podatkov
  • sledenje vzorcev/preiskav
  • izdelava poročil
  • dokumentni sistemi
  • spremljanje aktivnosti in sporočanje
 • uvajanje digitalnega merjenja in beleženja fizikalnih meritev
 • podpora v IT segmentu vsem zaposlenim
 • skrb za brezhibno delovanje strežnikov in delovnih postaj
 • organizacija, varnost in arhiviranje podatkov
 • povezljivost med dislociranimi enotami
 • skrb za varnostno politiko na področju IT komunikacij
 • spremljanje novosti na IT področju in uvedba le teh
 • vzdrževanje in nakup IT opreme (programske in strojne)
 • promoviranje uporabe in razvoja odprtokodnih aplikacij