Izdani certifikati
številka izdano proizvajalec / obrat
VOL2P-CER-0287 18.05.2018 Simprolit d.o.o. Ulica Vere Miščević b.b., Belegiš, Srbija
REG2-0005-01-ZGPro1-0259 18.05.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. betonarna Eurostar, Laže 30, Senožeče
SA-0259 18.05.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. betonarna Eurostar, Laže 30, Senožeče
REG2-0005-01-ZGPro1-0285 18.05.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. Betonarna Ajdovščina, Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina
SA-0285 18.05.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. Betonarna Ajdovščina, Tovarniška cesta 23, 5270 Ajdovščina
1373-CPR-0286 17.05.2018 Simprolit d.o.o. Ulica Vere Miščević b.b., Belegiš, Srbija
1373-CPR-0256 07.05.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. kamnolom Laže
1373-CPR-0258 07.05.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. separacija Tolmin
1373-CPR-0248 07.05.2018 Remont NG, družba za nizke gradnje d.o.o. Asfaltna baza Ammann A 240 U Velika Pirešica
REG2-0005-01-ZGPro1-0075 26.04.2018 KG-EKO, proizvodnja in predelava agregatov, d.o.o. betonarna Šmarje, Ljubljanska cesta 16b, Šmarje - Sap
SA-0075 26.04.2018 KG-EKO, proizvodnja in predelava agregatov, d.o.o. betonarna Šmarje, Ljubljanska cesta 16b, Šmarje - Sap
REG2-0005-01-ZGPro1-0074 06.04.2018 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. betonarna Tosin, Drnovo 1a, Leskovec pri Krškem
SA-0074 06.04.2018 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. betonarna Tosin, Drnovo 1a, Leskovec pri Krškem
1373-CPR-0112 04.04.2018 CPK d.d. asfaltna baza Senožeče
1373-CPR-0167 04.04.2018 Villas Austria GmbH Villas Austria GmbH Fürnitz
REG2-0005-01-ZGPro1-0272 27.03.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. Betonarna MOBIMIX Laže, Laže 30, Senožeče
SA-0272 27.03.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. Betonarna MOBIMIX Laže, Laže 30, Senožeče
VOL2P-CER-0188 26.03.2018 Pomgrad d.d. ABI Lipovci ABI Lipovci
1373-CPR-0281 23.03.2018 Oblak Group d.o.o. obrat Logatec, betonski zidaki, Tržaška c. 1a, Logatec
1373-CPR-0046 22.03.2018 Segrap d.o.o. separacija Krapje
1373-CPR-0233 22.03.2018 Dolenc storitve in trgovina d.o.o. separacija Stari Dvor
1373-CPR-0185 22.03.2018 Dolenc storitve in trgovina d.o.o. separacija Dolenc Visoko
1373-CPR-0124 22.03.2018 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. kamnolom Vrčice
1373-CPR-0123 22.03.2018 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d. kamnolom Vrhpeč
1373-CPR-0121 22.03.2018 KPL d.o.o. Enota proizvodnja - liti asfalt
1373-CPR-0118 22.03.2018 KPL d.o.o. kamnolom Sostro
1373-CPR-0053 22.03.2018 KPL d.o.o. kamnolom Dobrepolje
REG2-0005-01-ZGPro1-0262 28.02.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. betonarna Tosin, Volče 87a, Tolmin
SA-0262 28.02.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. betonarna Tosin, Volče 87a, Tolmin
REG2-0005-01-ZGPro1-0014 28.02.2018 IGM Sava d.o.o. betonarna Gradis, Velika vas 62, Leskovec pri Krškem
SA-0014 28.02.2018 IGM Sava d.o.o. betonarna Gradis, Velika vas 62, Leskovec pri Krškem
REG2-0005-01-ZGPro1-0263 28.02.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. betonarna Vrtojba, Šempeter
SA-0263 28.02.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. betonarna Vrtojba, Šempeter
REG2-0005-01-ZGPro1-0191 28.02.2018 VARIS Lendava d.o.o. betonarna Varis, Industrijska ulica 4B, Lendava
SA-0191 28.02.2018 VARIS Lendava d.o.o. betonarna Varis, Industrijska ulica 4B, Lendava
REG2-0005-01-ZGPro1-0222 28.02.2018 Gradnje d.o.o. Boštanj betonarna Beton Gradnje, Boštanj
SA-0222 28.02.2018 Gradnje d.o.o. Boštanj betonarna Beton Gradnje, Boštanj
REG2-0005-01-ZGPro1-0166 28.02.2018 Žurbi team d.o.o. betonarna Žurbi team, Bakovnik 5a, Kamnik
SA-0166 28.02.2018 Žurbi team d.o.o. betonarna Žurbi team, Bakovnik 5a, Kamnik
REG2-0005-01-ZGPro1-0164 28.02.2018 Izdelovanje cementnih izdelkov, Marija Polak Rožič s.p. Betonarna Polak, Skorno, Šmartno ob Paki
SA-0164 28.02.2018 Izdelovanje cementnih izdelkov, Marija Polak Rožič s.p. Betonarna Polak, Skorno, Šmartno ob Paki
REG2-0005-01-ZGPro1-0041 28.02.2018 Segrap d.o.o. betonarna Liebherr, Ulica Rade Pušenjaka 7, Ljutomer
SA-0041 28.02.2018 Segrap d.o.o. betonarna Liebherr, Ulica Rade Pušenjaka 7, Ljutomer
REG2-0005-01-ZGPro1-0243 28.02.2018 Tlakovci Podlesnik d.o.o. betonarna Pleterje
SA-0243 28.02.2018 Tlakovci Podlesnik d.o.o. betonarna Pleterje
REG2-0005-01-ZGPro1-0214 28.02.2018 Tlakovci Podlesnik d.o.o. betonarna HOČE, Miklavška cesta 72, Hoče
SA-0214 28.02.2018 Tlakovci Podlesnik d.o.o. betonarna HOČE, Miklavška cesta 72, Hoče
REG2-0005-01-ZGPro1-0049 28.02.2018 Tlakovci Podlesnik d.o.o. betonarna ORU, Puhova 11, Maribor
SA-0049 28.02.2018 Tlakovci Podlesnik d.o.o. betonarna ORU, Puhova 11, Maribor
REG2-0005-01-ZGPro1-0283 28.02.2018 TGH d.o.o. betonarna Kanižarica, Kanižarica 43, Črnomelj
SA-0283 28.02.2018 TGH d.o.o. betonarna Kanižarica, Kanižarica 43, Črnomelj
REG2-0005-01-ZGPro1-0205 28.02.2018 NIVO EKO d.o.o. Betonarna Skako, Ulica Savinjske čete 17, Žalec
SA-0205 28.02.2018 NIVO EKO d.o.o. Betonarna Skako, Ulica Savinjske čete 17, Žalec
REG2-0005-01-ZGPro1-0202 28.02.2018 NIVO EKO d.o.o. betonarna Ocmer, Ulica Savinjske čete 17, Žalec
SA-0202 28.02.2018 NIVO EKO d.o.o. betonarna Ocmer, Ulica Savinjske čete 17, Žalec
REG2-0005-02-ZGPro1-0284 28.02.2018 Mapei SpA Via Cavallara 15, Valdastico, Italija
REG2-0005-01-ZGPro1-0228 21.02.2018 Trgograd d.o.o., Litija Betonarna Smodinovec, Mladinska ulica 89a, Ljubljana
SA-0228 21.02.2018 Trgograd d.o.o., Litija Betonarna Smodinovec, Mladinska ulica 89a, Ljubljana
1373-CPR-0252 13.02.2018 Holcim (Hrvatska) d.o.o. kamenolom Očura
REG2-0005-01-ZGPro1-0106 30.01.2018 ROKAVA d.o.o. Betonarna Solkan, Skalniška 4, Solkan
SA-0106 30.01.2018 ROKAVA d.o.o. Betonarna Solkan, Skalniška 4, Solkan
REG2-0005-01-ZGPro1-0261 30.01.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. Betonarna Sermin, Koper
SA-0261 30.01.2018 KOLEKTOR CPG d.o.o. Betonarna Sermin, Koper
REG2-0005-01-ZGPro1-0070 30.01.2018 KPL d.o.o. Betonarna Litijska, Litijska 261, Ljubljana
SA-0070 30.01.2018 KPL d.o.o. Betonarna Litijska, Litijska 261, Ljubljana
REG2-0005-01-ZGPro1-0225 30.01.2018 Raspet, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o. Betonarna Raspet, Bukovo 67, Cerkno
SA-0225 30.01.2018 Raspet, Podjetje za proizvodnjo materialov in gradbene storitve d.o.o. Betonarna Raspet, Bukovo 67, Cerkno
REG2-0005-01-ZGPro1-0280 24.01.2018 Oblak Group d.o.o. Betonarna ORU, Tržaška cesta 1a, Logatec
SA-0280 24.01.2018 Oblak Group d.o.o. Betonarna ORU, Tržaška cesta 1a, Logatec
VOL2P-CPR-0282 24.01.2018 Oblak Group d.o.o. Obrat Logatec, betonska galanterija, Tržaška c. 1a, Logatec
REG2-0005-01-ZGPro1-0227 22.01.2018 SGP Tivadar d.o.o. Betonarna SGP Tivadar, Trate 23, Gornja Radgona
SA-0227 22.01.2018 SGP Tivadar d.o.o. Betonarna SGP Tivadar, Trate 23, Gornja Radgona
REG2-0005-01-ZGPro1-0208 22.01.2018 Jadranka d.o.o. Koper betonarna Griža pri Kubedu, Mostičje, Črni Kal
SA-0208 22.01.2018 Jadranka d.o.o. Koper betonarna Griža pri Kubedu, Mostičje, Črni Kal
REG2-0005-01-ZGPro1-0060 22.01.2018 PGM HOTIČ d.o.o. Betonarna Hotič, Zg. Hotič 21, Litija
SA-0060 22.01.2018 PGM HOTIČ d.o.o. Betonarna Hotič, Zg. Hotič 21, Litija
REG2-0005-01-ZGPro1-0245 22.01.2018 Dravabeton Ruše d.o.o. betonarna Ruše, Tovarniška cesta 51, Ruše
SA-0245 22.01.2018 Dravabeton Ruše d.o.o. betonarna Ruše, Tovarniška cesta 51, Ruše
REG2-0005-01-ZGPro1-0151 22.01.2018 Betontrade d.o.o. Betonarna Vič, Cesta v Gorice 7, Ljubljana
SA-0151 22.01.2018 Betontrade d.o.o. Betonarna Vič, Cesta v Gorice 7, Ljubljana
REG2-0005-01-ZGPro1-0162 22.01.2018 Dolenc storitve in trgovina d.o.o. betonarna Dolenc, Trata 51, Škofja Loka
SA-0162 22.01.2018 Dolenc storitve in trgovina d.o.o. betonarna Dolenc, Trata 51, Škofja Loka
REG2-0005-01-ZGPro1-0028 22.01.2018 ROKAVA d.o.o. Betonarna Simem, Dekani 3/c, Dekani
SA-0028 22.01.2018 ROKAVA d.o.o. Betonarna Simem, Dekani 3/c, Dekani
REG2-0005-01-ZGPro1-0253 22.01.2018 Cementni izdelki Anton Rojec s.p. betonarna Rojec, Ljubljanska c. 1a, Ivančna Gorica
SA-0253 22.01.2018 Cementni izdelki Anton Rojec s.p. betonarna Rojec, Ljubljanska c. 1a, Ivančna Gorica
VOL-VGR-0174 21.12.2017 Nigrad Maribor d.d. Nigrad
1373-CPR-0094 21.12.2017 Salonit Anhovo Kamnolomi, d.o.o. kamnolom Solkan
SA-0094 21.12.2017 Salonit Anhovo Kamnolomi, d.o.o. kamnolom Solkan
REG2-0005-01-ZGPro1-0061 21.12.2017 Beton d.o.o. Lucija betonarna Lucija, Liminjanska 111, Portorož
SA-0061 21.12.2017 Beton d.o.o. Lucija betonarna Lucija, Liminjanska 111, Portorož
SA-0226 21.12.2017 GBV d.o.o. Betonarna Gradis GBV, Podbevškova ulica 23, Novo mesto
REG2-0005-01-ZGPro1-0226 21.12.2017 GBV d.o.o. Betonarna Gradis GBV, Podbevškova ulica 23, Novo mesto
REG2-0005-01-ZGPro1-0098 21.12.2017 Gorenjska gradbena družba d.d. betonarna Liebherr, Podbrezje 263, Naklo
SA-0098 21.12.2017 Gorenjska gradbena družba d.d. betonarna Liebherr, Podbrezje 263, Naklo
REG2-0005-01-ZGPro1-0207 21.12.2017 STOPAR PGM d.o.o. betonarna Stopar PGM-ABK, Tovarniška cesta 23, Ajdovščina
SA-0207 21.12.2017 STOPAR PGM d.o.o. betonarna Stopar PGM-ABK, Tovarniška cesta 23, Ajdovščina
REG2-0005-01-ZGPro1-0132 04.12.2017 Trgograd d.o.o., Litija betonarna Strojbeton, Breg pri Litiji 56, Litija
SA-0132 04.12.2017 Trgograd d.o.o., Litija betonarna Strojbeton, Breg pri Litiji 56, Litija
REG2-0005-01-ZGPro1-0023 04.12.2017 Trgograd d.o.o., Litija betonarna Zagorica, Breg pri Litiji 56, Litija
SA-0023 04.12.2017 Trgograd d.o.o., Litija betonarna Zagorica, Breg pri Litiji 56, Litija
1373-CPR-0096 04.12.2017 Trgograd d.o.o., Litija obrat Zagorica, betonski zidaki, Breg pri Litiji 56, Litija
SA-0096 04.12.2017 Trgograd d.o.o., Litija obrat Zagorica, betonski zidaki, Breg pri Litiji 56, Litija
1373-CPR-0279 28.11.2017 Beton Lučko d.o.o. Lučko, Puškarićeva 1b, Lučko
REG2-0005-01-ZGPro1-0176 27.11.2017 Ma-Bet Lendava d.o.o. betonarna Trimlini, Trimlini 2h, Lendava
SA-0176 27.11.2017 Ma-Bet Lendava d.o.o. betonarna Trimlini, Trimlini 2h, Lendava
REG2-0005-01-ZGPro1-0175 27.11.2017 Bandelli d.o.o. betonarna Geobeton, Goriška cesta 6h, Vipava
SA-0175 27.11.2017 Bandelli d.o.o. betonarna Geobeton, Goriška cesta 6h, Vipava
REG2-0005-01-ZGPro1-0127 27.11.2017 GMI, inženiring in vzdrževanje, d.o.o. Betonarna Ocmer, Zgornja Pristava 4a, Slovenske Konjice
SA-0127 27.11.2017 GMI, inženiring in vzdrževanje, d.o.o. Betonarna Ocmer, Zgornja Pristava 4a, Slovenske Konjice
1373-CPR-0255 20.11.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. asfaltna baza Vrtojba
SA-0255 20.11.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. asfaltna baza Vrtojba
REG2-0005-01-ZGPro1-0250 23.10.2017 Teleg-m d.o.o. Betonarna Črnuče, Cesta na Brod 2, Ljubljana
SA-0250 23.10.2017 Teleg-m d.o.o. Betonarna Črnuče, Cesta na Brod 2, Ljubljana
1373-CPR-0278 02.10.2017 E-PREVOZI d.o.o. separacija Trimlini 2/F
SA-0278 02.10.2017 E-PREVOZI d.o.o. separacija Trimlini 2/F
1373-CPR-0276 29.09.2017 GELAX d.o.o. Plovanija, Zanatska 4
1373-CPR-0277 29.09.2017 GELAX d.o.o. Plovanija, Zanatska 4
1373-CPR-0265 20.09.2017 Gradnje d.o.o. Boštanj Kamnolom Zavratec 1 in 2
SA-0265 20.09.2017 Gradnje d.o.o. Boštanj Kamnolom Zavratec 1 in 2
1373-CPR-0275 04.09.2017 NIVO EKO d.o.o. PGM Žalec
1373-CPR-0137 04.09.2017 Rekon d.o.o. kamnolom Radna Vas
SA-0137 04.09.2017 Rekon d.o.o. kamnolom Radna Vas
1373-CPR-0135 04.09.2017 Rekon d.o.o. kamnolom Vetrnik
SA-0135 04.09.2017 Rekon d.o.o. kamnolom Vetrnik
1373-CPR-0274 30.08.2017 Holcim (Hrvatska) d.o.o. kamenolom Plovanija
SA-0274 30.08.2017 Holcim (Hrvatska) d.o.o. kamenolom Plovanija
1373-CPR-0145 30.08.2017 COLAS GmbH COLAS GmbH Gratkorn
SA-0145 30.08.2017 COLAS GmbH COLAS GmbH Gratkorn
1373-CPR-0273 23.08.2017 Beton Lučko d.o.o. Karlovac, Ilovac bb, 47000 Karlovac
1373-CPR-0099 18.08.2017 Cementni izdelki GOREC d.o.o. obrat Šentlovrenc, dimniški plašči
SA-0099 18.08.2017 Cementni izdelki GOREC d.o.o. obrat Šentlovrenc, dimniški plašči
1373-CPR-0260 03.08.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. ABK Ajdovščina
SA-0260 03.08.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. ABK Ajdovščina
1373-CPR-0264 24.07.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. Laže, enota ABK
SA-0264 24.07.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. Laže, enota ABK
1373-CPR-0254 19.07.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. asfaltna baza Laže
SA-0254 19.07.2017 KOLEKTOR CPG d.o.o. asfaltna baza Laže
1373-CPR-0271 10.07.2017 Cementni izdelki GOREC d.o.o. kamnolom Ježce - Adamlje
SA-0271 10.07.2017 Cementni izdelki GOREC d.o.o. kamnolom Ježce - Adamlje
1373-CPR-0270 15.06.2017 APS d.o.o. APS d.o.o. Proizvodni pogon Massenza
1373-CPR-0269 02.06.2017 PUT INŽENJERING d.o.o. Železnik, Beograd
SA-0269 02.06.2017 PUT INŽENJERING d.o.o. Železnik, Beograd
VOL2P-CPR-0267 24.04.2017 Trgograd d.o.o., Litija Obrat Zagorica, robniki
1373-CPR-0266 14.04.2017 Beton Lučko d.o.o. Jastrebarsko
1373-CPR-0105 07.03.2017 Izdelovanje cementnih izdelkov, Marija Polak Rožič s.p. obrat Skorno
SA-0105 07.03.2017 Izdelovanje cementnih izdelkov, Marija Polak Rožič s.p. obrat Skorno
VOL-VGR-0230 16.02.2017 Pomgrad d.d. Pomgrad
SA-0157 06.02.2017 Trgograd d.o.o., Litija obrat Zagorica, dimniški plašči
1373-CPR-0089 12.01.2017 Cementni izdelki GOREC d.o.o. obrat Šentlovrenc, betonski zidaki
SA-0089 12.01.2017 Cementni izdelki GOREC d.o.o. obrat Šentlovrenc, betonski zidaki
1373-CPR-0217 05.01.2017 PBI Prelog d.o.o. Sele pri Polskavi
SA-0217 05.01.2017 PBI Prelog d.o.o. Sele pri Polskavi
1373-CPR-0079 05.01.2017 Cementni izdelki Anton Rojec s.p. obrat Ivančna Gorica, betonski zidaki
SA-0079 05.01.2017 Cementni izdelki Anton Rojec s.p. obrat Ivančna Gorica, betonski zidaki
SA-0252 21.12.2016 Holcim (Hrvatska) d.o.o. kamenolom Očura
1373-CPR-0190 06.12.2016 PGM HOTIČ d.o.o. PGM Hotič
SA-0190 06.12.2016 PGM HOTIČ d.o.o. PGM Hotič
SA-0210 01.12.2016 Salonit Anhovo Kamnolomi, d.o.o. kamnolom Anhovo
SA-0045 01.12.2016 Apnenec d.o.o. kamnolom Zidani Most
SA-0008 01.12.2016 CPK d.d. kamnolom Razdrto
SA-0057 01.12.2016 Ecoenergetika d.o.o. separacija Jurkovec
VOL2P-CPR-0068 11.10.2016 Cementni izdelki GOREC d.o.o. Šentlovrenc, robniki
REG2-0005-04-CPR-0193 11.10.2016 Cementni izdelki GOREC d.o.o. obrat Šentlovrenc, pokrovi
VOL2P-CPR-0153 11.10.2016 Cementni izdelki GOREC d.o.o. Šentlovrenc, betonske cevi
1373-CPR-0247 08.09.2016 PRVI TREPTAČ d.o.o. TTTS Split
1373-CPR-0081 06.07.2016 Kamnolom Verd d.o.o. kamnolom Verd
SA-0081 06.07.2016 Kamnolom Verd d.o.o. kamnolom Verd
REG2-0005-02-ZGPro1-0240 27.05.2016 STOPAR PGM d.o.o. Stopar ABK
REG2-0005-02-ZGPro1-0244 27.05.2016 Cementni izdelki Juhant d.o.o. Moste
1373-CPR-0246 12.04.2016 PRVI TREPTAČ d.o.o. TTTS Split
1373-CPR-0211 16.02.2016 STOPAR PGM d.o.o. Stopar ABK
SA-0211 16.02.2016 STOPAR PGM d.o.o. Stopar ABK
1373-CPR-0241 15.02.2016 Signalizacija Dubrovnik d.o.o. obrat Dugopolje
1373-CPR-0242 15.02.2016 Signalizacija Dubrovnik d.o.o. Obrat Dugopolje
1373-CPR-0238 01.02.2016 NOBILIS d.o.o. Antunovac
1373-CPR-0239 01.02.2016 NOBILIS d.o.o. Antunovac
1373-CPR-0220 28.01.2016 Tisak Da Da d.o.o. Velinci
1373-CPR-0157 19.01.2016 Trgograd d.o.o., Litija obrat Zagorica, dimniški plašči
1373-CPR-0235 02.12.2015 Crtorad d.o.o. Varaždin
1373-CPR-0236 02.12.2015 Crtorad d.o.o. Varaždin
VOL-VGR-0232 25.09.2015 Cestno podjetje Ptuj d.d. CP Ptuj
1373-CPR-0210 19.08.2015 Salonit Anhovo Kamnolomi, d.o.o. kamnolom Anhovo
1373-CPR-0058 23.06.2015 KOP Brežice d.d. separacija Boršt
SA-0058 23.06.2015 KOP Brežice d.d. separacija Boršt
1373-CPR-0221 26.01.2015 Tisak Da Da d.o.o. Velinci
1373-CPR-0218 24.10.2014 ELSAV Veržej, proizvodnja prometne signalizacije d.o.o. ELSAV Veržej
1373-CPR-0007 14.10.2014 Gorenjska gradbena družba d.d. kamnolom Kamna Gorica
SA-0007 14.10.2014 Gorenjska gradbena družba d.d. kamnolom Kamna Gorica
1373-CPR-0043 24.07.2014 Tlakovci Podlesnik d.o.o. separacija Podlesnik
SA-0043 24.07.2014 Tlakovci Podlesnik d.o.o. separacija Podlesnik
1373-CPR-0184 24.07.2014 Tlakovci Podlesnik d.o.o. separacija Podlesnik - Pleterje
SA-0184 24.07.2014 Tlakovci Podlesnik d.o.o. separacija Podlesnik - Pleterje
1373-CPR-0005 18.07.2014 Gorenjska gradbena družba d.d. gramoznica Bistrica
SA-0005 18.07.2014 Gorenjska gradbena družba d.d. gramoznica Bistrica
1373-CPR-0148 16.05.2014 OMV Refining & Marketing GmbH OMV Raffinerie Schwechat
1373-CPR-0165 16.05.2014 OMV Refining & Marketing GmbH OMV Raffinerie Schwechat
1373-CPR-0045 20.02.2014 Apnenec d.o.o. kamnolom Zidani Most
1373-CPR-0197 24.01.2014 Rešet d.o.o. RC Suhadole
SA-0197 24.01.2014 Rešet d.o.o. RC Suhadole
1373-CPR-0004 17.12.2013 Gorenjska gradbena družba d.d. kamnolom Zala
VOL2P-CPR-0195 26.11.2013 Bandelli d.o.o. Enota Geobeton, robniki
1373-CPR-0057 11.11.2013 Ecoenergetika d.o.o. separacija Jurkovec
1373-CPR-0008 26.07.2013 CPK d.d. kamnolom Razdrto
1373-CPR-0116 01.07.2013 KIP Dimniški inženiring d.o.o. Šentlovrenc
SA-0004 12.03.2013 Gorenjska gradbena družba d.d. kamnolom Zala
SA-0116 26.07.2011 KIP Dimniški inženiring d.o.o. Šentlovrenc

Prikazani so le veljavni certifikati. Datum zadnjega ažuriranja podatkov: 18.05.2018