Igmat d.d. inštitut za gradbene materiale

Igmat, d.d. je največji inštitut v zasebni lasti, registriran za izvajanje preiskav in certificiranje gradbenih materialov v Sloveniji. Zaposlujemo 41 visoko kvalificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Naš centralni laboratorij je v Ljubljani z manjšimi laboratoriji pa smo prisotni na vseh večjih gradbiščih po državi. Začeli smo pred več kot 50 leti in se v tem času razvili v neodvisno, visokostrokovno institucijo za kontrolo kakovosti gradbenih materialov in izvajanja gradbenih del. Akreditirani smo po SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17065. Postali smo tudi priglašeni organ (notified body) za Direktivo Sveta Evrope o gradbenih proizvodih.

 

Zadnja novica (03.12.2014)

EU projekt COST TU1404
V obdobju november 2014 – november 2018 poteka pomembna COST Akcija s področja preizkušanja materialov s cementnim vezivom in gradbenih konstrukcij, imenovana COST TU1404: Towards the next gene ...

Zadnji izdani CPR certifikati - vsi

REG2-0005-01-ZGPro1-0207
29.01.2015 STOPAR PGM d.o.o.

1373-CPR-0221
26.01.2015 Tisak Da Da d.o.o.

1373-CPR-0220
26.01.2015 Tisak Da Da d.o.o.

REG2-0005-01-ZGPro1-0147
23.01.2015 ECOBETON d.o.o.

REG2-0005-01-ZGPro1-0050
19.01.2015 Cementni izdelki Anton Rojec s.p.

Osnovni podatki

homeIGMAT d.d. Inštitut za gradbene materiale
addressPolje 351c, 1260 Ljubljana - Polje Slovenija
phone01/586 26 00
fax01/586 26 01
mail