Igmat d.d. inštitut za gradbene materiale

Igmat, d.d. je največji inštitut v zasebni lasti, registriran za izvajanje preiskav in certificiranje gradbenih materialov v Sloveniji. Zaposlujemo 41 visoko kvalificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Naš centralni laboratorij je v Ljubljani z manjšimi laboratoriji pa smo prisotni na vseh večjih gradbiščih po državi. Začeli smo pred več kot 50 leti in se v tem času razvili v neodvisno, visokostrokovno institucijo za kontrolo kakovosti gradbenih materialov in izvajanja gradbenih del. Akreditirani smo po SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN ISO/IEC 17065. Postali smo tudi priglašeni organ (notified body) za Direktivo Sveta Evrope o gradbenih proizvodih.

 

Zadnji izdani CPR certifikati - vsi

REG2-0005-01-ZGPro1-0070
24.02.2015 KPL d.d.

REG2-0005-01-ZGPro1-0162
20.02.2015 Dolenc storitve in trgovina d.o.o.

REG2-0005-01-ZGPro1-0127
20.02.2015 GMI, inženiring in vzdrževanje, d.o.o.

REG2-0005-01-ZGPro1-0222
20.02.2015 GRADNJE d.o.o.

REG2-0005-01-ZGPro1-0207
29.01.2015 STOPAR PGM d.o.o.

Osnovni podatki

homeIGMAT d.d. Inštitut za gradbene materiale
addressPolje 351c, 1260 Ljubljana - Polje Slovenija
phone01/586 26 00
fax01/586 26 01
mail