Igmat d.d. inštitut za gradbene materiale

Igmat, d.d. je največji inštitut v zasebni lasti, registriran za izvajanje preiskav in certificiranje gradbenih materialov v Sloveniji. Zaposlujemo 40 visoko kvalificiranih strokovnjakov z dolgoletnimi izkušnjami. Naš centralni laboratorij je v Ljubljani z manjšimi laboratoriji pa smo prisotni na vseh večjih gradbiščih po državi. Začeli smo pred več kot 50 leti in se v tem času razvili v neodvisno, visokostrokovno institucijo za kontrolo kakovosti gradbenih materialov in izvajanja gradbenih del. Akreditirani smo po SIST EN ISO/IEC 17025 in SIST EN 45011. Postali smo tudi priglašeni organ (notified body) za Direktivo Sveta Evrope o gradbenih proizvodih.

 

Zadnji izdani CPR certifikati - vsi

1373-CPR-0204
15.04.2014 LK ing d.o.o.

1373-CPR-0203
15.04.2014 LK ing d.o.o.

1373-CPR-0112
15.04.2014 CPK d.d.

REG2-0005-01-ZGPro1-0074
07.04.2014 CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.

REG2-0005-01-ZGPro1-0146
04.04.2014 Savabeton d.o.o.

Osnovni podatki

homeIGMAT d.d. Inštitut za gradbene materiale
addressPolje 351c, 1260 Ljubljana - Polje Slovenija
phone01/586 26 00
fax01/586 26 01
mail